Kirkkonummen kunnanhallitus vaatii toimenpiteitä Kirkkolaakson puiston viihtyisyyden lisäämiseksi

18.08.2020 06:28

Kategoria: Info, asiointi, päätöksenteko ja hallinto

Kunnanhallitus keskusteli kokouksessaan 17.8.2020 Kirkkolaakson puiston viihtyisyydestä ja turvallisuudesta. Puistossa ja sen lähialueilla on alkanut esiintyä erilaisia päihteidenkäyttöön liittyviä ilmiöitä ja muita häiriöitä, joihin tulee pikaisesti puuttua.   

Laaja ja viehättävä puistoalue aivan kunnan keskustassa on tärkeä kuntalaisten virkistäytymispaikka. Lieveilmiöihin on reagoitava nopeasti sekä yleisen viihtyisyyden että keskusta-alueen turvallisuuden edistämiseksi.  

Toimenpiteet epäkohtien poistamiseksi edellyttävät laajamittaista yhteistyötä paitsi kunnan sisäisten tahojen kesken, myös kauppakeskus Kirsikan sekä alueen maanomistajan eli seurakunnan ja poliisiviranomaisen kanssa. Samalla lisätään yhteistyössä eri tahojen kanssa koko alueen ja myös galleriakäytävän valvontatoimia ja valaistusta.

Myös sivistys- ja vapaa-aikalautakunta käsittelee asiaa omalta osaltaan seuraavassa kokouksessaan.

Majakkalogo