Kirkkonummen kunnanhallitus suosittaa kunnan toimielimille etäkokouskäytäntöä

18.08.2020 06:21

Kategoria: Info, asiointi, päätöksenteko ja hallinto

Pääministeri Sanna Marinin hallitus linjasi viime viikolla laajasta etätyösuosituksesta. Se koskee operatiivista toimintaa, ja kunnassa on jo ohjeistettu etätöiden jatkamisesta sekä muista arjen turvallisuutta edistävistä käytännöistä.

Kunnanhallitus on omalta osaltaan linjannut, että se pitää kokouksensa pääsääntöisesti etäyhteyksillä. Käsiteltävien asioiden luonteesta riippuen kokouksia voidaan päätyä pitämään myös perinteisellä tavalla, mutta tällöinkin huolehditaan siitä, että kokouksiin voidaan aina osallistua myös etäyhteydellä. Kunnanhallitus suosittaa, että myös muut kunnan toimielimet tekisivät oman kokoustoimintansa osalta vastaavanlaisen linjauksen. 

Kirkkonummen kunnan valmiudet etäkokousten pitämiseen ovat erittäin hyvät. Kunta on jo uuden kuntalain voimaan tullessa kirjannut sähköisen kokousmenettelyn mahdollisuuden hallintosääntöönsä ja siten turvannut poliittisen päätöksenteon toimivuuden myös poikkeuksellisissa olosuhteissa. Laajamittainen etäkokouskäytäntöihin siirtyminen viime keväänä osoitti, että myös henkilökohtaiset valmiudet sähköiseen kokoustamiseen ovat erinomaiset.    

Etäyhteyksien hyödyntäminen toimielinten kokoustoiminnassa on myös terveysteko niitä kohtaan, jotka ammattinsa tai muiden syiden vuoksi eivät voi täysimittaisesti tai lainkaan siirtyä etätöihin. Sähköisiä toimintatapoja hyödyntämällä on mahdollista luoda väljyyttä ja turvavälejä niille, joiden on välttämätöntä työskennellä ja kokoontua julkisissa toimitiloissa.  

Majakkalogo