Kirkkonummen kunnan työllistämisen järjestelytuki yrityksille ja yhteisöille – syksyn haku 15.8. - 30.11.2021


Kirkkonummen kunnan järjestelytuki on tarkoitettu edesauttamaan yrittäjien ja yhteisöjen työllistämismahdollisuuksia. Tuki on tarkoitettu pitkään työtä vailla olevien kirkkonummelaisten työllistämiseen. Työllistävän yrityksen tai yhteisön koti- ja/tai toimipaikka voi olla myös Kirkkonummen ulkopuolella.

Järjestelytuen hakuajat vuonna 2021 ovat 15.2. - 31.5.2021 ja 15.8. - 30.11.2021. Järjestelytukea haetaan sähköisellä verkkolomakkeella.

Kiinnostuitko? Järjestelytuesta järjestetään webinaareja, joissa kerrotaan, mitä järjestelytuki on, miten haet ja mitkä ovat tuen saamisen edellytykset. Tule kuuntelemaan lisää ja ilmoittaudu mukaan:

to 2.9.2021 klo 10 - 11 - ilmoittaudu webinaariin 

ke 6.10.2021 klo 10 - 11 - ilmoittaudu webinaariin 

ke 3.11.2021 klo 10 - 11 - ilmoittaudu webinaariin 

Järjestelytukea voidaan myöntää pääsääntöisesti tilanteessa, jossa yritys/yhteisö palkkaa työsuhteeseen tai oppisopimuskoulutukseen kirkkonummelaisen työnhakijan, jolle on maksettu vähintään 200 päivää työmarkkinatukea työttömyyden perusteella tai joka on ollut työttömänä vähintään 12 kuukautta.

 • Tukea voi hakea yritys tai yhteisö, joka sijaitsee Suomessa.
 • Tukea ei myönnetä kunnille, kuntayhtymille, kaupungeille tai valtiolle eikä myöskään yksityistaloudelle, perheelle tai yksityiselle henkilölle.
 • Tukea voidaan myöntää 6 - 12 kuukaudelle. Työsuhteen tai oppisopimustyösuhteen aikana tulee työssäoloehdon täyttyä ja työsuhteen tulee olla vähintään 6 - 8,5 kuukauden pituinen.
  • Mikäli työllistettävän kohdalla on myönnetty palkkatuki, on työsuhteen oltava vähintään 8,5 kuukauden pituinen, jotta palkattavan henkilön työssäoloehto täyttyy.
  • Mikäli palkkatukioikeutta ei ole syntynyt, työsuhteen on oltava vähintään 6 kuukauden pituinen, jotta palkattavan henkilön työssäoloehto täyttyy.
 • Järjestelytuen suuruus on enintään 500 €/kk.
 • Palkattavan henkilön työajan tulee olla vähintään 18 h/vko. Oppisopimuskoulutuksessa työajan tulee olla vähintään 25 h/vko.
 • Järjestelytukea voi hakea työsuhteeseen, joka alkaa aikavälillä 1.1. - 31.12.2021.
 • Tukea voidaan myöntää seuraavasti:
  • Työnantaja, joka harjoittaa elinkeinotoimintaa (kuten yritykset): tuki on tarkoitettu palkkauksesta syntyviin muihin kuin palkkauskustannuksiin, esim. rekrytointi-, ohjaus-, perehdytys-, työväline- ja työtilakustannuksiin. Järjestelytuki on elinkeinotoimintaa harjoittavalle työantajalle de minimis -tukea, ns. vähämerkityksinen julkinen tuki (Komission asetus 1407/2013). Mikäli de minimis -tuet ylittävät 200 000 euroa kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana, järjestelytukea ei voida myöntää.
  • Työnantaja, joka ei harjoita elinkeinotoimintaa (kuten yhdistykset, säätiöt, rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat ja seurakunnat): tuki voidaan myöntää osaksi palkkauskustannuksia. Edellytyksenä on TE-toimiston myöntämä palkkatuki. Tukea myönnettäessä huomioidaan valtiontukien enimmäismäärärajat. Järjestelytuki ei saa yhdessä muiden palkkauskustannuksiin myönnettyjen tukien ja oppisopimuskoulutuksen perusteella maksettavan koulutuskorvauksen kanssa ylittää valtiontukien enimmäismäärää, eli 100 % palkkauskustannuksista. Järjestelytuen määrää vähennetään ylimenevältä osalta, jolloin järjestelytuen määrä saattaa olla alle 500 €/kk.
 • Järjestelytukea myönnetään harkinnanvaraisesti, hakemisjärjestyksessä ja määrärahan puitteissa.
 • Järjestelytuen hakuohjeet

 • Palkattavan henkilön suostumuslomake

Järjestelytuen hakeminen 15.8. - 30.11.2021

Tutustu huolellisesti hakuohjeeseen. Ennen kuin haet, varmista, että järjestelytuen kriteerit täyttyvät ja että sinulla on kaikki seuraavat liitteet valmiina (esimerkiksi pdf-tiedostoina):

 • Palkattavan henkilön työsopimus
 • Palkattavan henkilön suostumuslomake
 • TE-toimiston palkkatukipäätös, jos palkkatukea on haettu (huom. TE-toimiston käsittelyaika palkkatukipäätöksen myöntämisessä on n. 2 viikkoa).
 • Oppisopimuskoulutuksen koulutussopimus, jos on solmittu oppisopimus.

Kirkkonummen kunnan järjestelytukea haetaan sähköisellä verkkolomakkeella. HUOM. Verkkolomake on täytettävä yhdellä kertaa (lomaketta ei voi tallentaa välillä ja jatkaa myöhemmin). Lomaketta voi selailla kirjautumisen jälkeen.

1. Aloita verkkolomakkeen täyttäminen klikkaamalla linkkiä

2. Tunnistaudu palveluun verkkopankkitunnuksilla tai sirullisella henkilökortilla.

3. Valitse tunnistustapa ja jatka tunnistusta.

4. Tutustu lomakkeeseen ja lomakkeen ohjeisiin sekä ehtoihin (voit selailla lomaketta ennen täyttämistä ja täyttämisen aikana)

5. Aloita lomakkeen täyttäminen

6. Täytä lomake

7. Lisää liitteet

8. Klikkaa Lähetä-painiketta ja vahvista lomakkeen tiedot allekirjoittamalla lomake sähköisesti tunnistautumalla

9. Lähetyksen jälkeen näkyy Valmis-ilmoitus (ilmoitus on lähetetty), minkä jälkeen

10. Voit halutessasi tallentaa ja tarkistaa lähettämäsi lomakkeen tiedot klikkaamalla Avaa-painiketta, jolloin ilmestyy pop-up -ikkuna, josta näet hakemuksesi pdf-tiedostona ja voit avata tai tallentaa hakulomakkeesi koneelle.

HUOM. Tarkista ennen lomakkeen lähettämistä, että kaikki tiedot ovat oikein!

Linkki järjestelytuen hakulomakkeeseen 

Lisätietoja

Kirkkonummen kunta, kuntakehitys
Työllisyyskoordinaattori Johanna Andelmin-Inkinen
tyollisyys(a)kirkkonummi.fi

Järjestelytuki-esite (pdf)

Järjestelytuki-info webinaarit 2.9., 6.10., 3.11., lue lisää ja ilmoittaudu >>