Kirkkonummen kunnan työllistämisen järjestelytuki yrityksille ja yhteisöille

Yrittäjä tai yhteisö! Onko pohdinnassa ollut uuden työntekijän palkkaaminen työsuhteeseen tai oppisopimuskoulutukseen? Nyt on tiedossa mahdollisuus, johon kannattaa tarttua!

Kirkkonummen kunnan järjestelytuki on tarkoitettu auttamaan yrittäjien ja yhteisöjen työllistämismahdollisuuksia. Tuki on tarkoitettu pitkään työtä vailla olevien kirkkonummelaisten työllistämiseen. Työllistävän yrityksen tai yhteisön koti- tai toimipaikka voi olla Kirkkonummella tai muualla Suomessa.

Järjestelytuen suuruus on enintään 650 euroa kuukaudessa ja tukiaika 6–12 kuukautta. Työsuhteen tai oppisopimuskoulutuksen tulee kestää vähintään
6–8,5 kuukautta riippuen siitä, onko TE-toimisto myöntänyt palkkatukea. Järjestelytukea voidaan myöntää työnantajalle jopa 7 800 euroa!

Järjestelytuen haku aukeaa 1.2.2023. Järjestelytukea haetaan sähköisellä verkkolomakkeella.

Kiinnostuitko? Järjestämme yrityksille ja yhteisöille webinaareja, joissa teemoina on työllistämisen tuet ja mahdollisuudet, kuten työllistämisen järjestelytuki, TE-toimiston palkkatuki, työkokeilu ja oppisopimuskoulutus. Tule kuuntelemaan lisää ja ilmoittaudu mukaan:

ti 28.2.2023 klo 13–14 – ilmoittaudu webinaariin 

ti 21.3.2023 klo 10–11 – ilmoittaudu webinaariin 

to 27.4.2023 klo 8.30–10 – ilmoittaudu webinaariin
Webinaarin aiheena on työllistämisen tuet ja mahdollisuudet, kuten oppisopimuskoulutus, TE-toimiston palkkatuki ja Kirkkonummen kunnan työllistämisen järjestelytuki. Tilaisuudessa Luksian, Omnian, TE-toimiston ja Kirkkonummen kunnan edustajat kertovat mahdollisuuksista.

ti 16.5.2023 klo 10–11 – ilmoittaudu webinaariin

Järjestelytukea voidaan myöntää pääsääntöisesti tilanteessa, jossa yritys tai yhteisö palkkaa työsuhteeseen tai oppisopimuskoulutukseen kirkkonummelaisen työnhakijan, jolle on maksettu vähintään 200 päivää työmarkkinatukea työttömyyden perusteella tai joka on ollut työttömänä vähintään 12 kuukautta.

Ennen järjestelytuen hakemista on hyvä tutustua hakuohjeisiin. Hakijan on täytettävä hakuehdot tuen saamiseksi.

 • Tukea voi hakea yritys tai yhteisö, joka sijaitsee Suomessa.
 • Tukea ei myönnetä kunnille, kuntayhtymille, hyvinvointialueille tai valtiolle eikä myöskään yksityistaloudelle, perheelle tai yksityiselle henkilölle.
 • Tukea voidaan myöntää 6–12 kuukaudelle. Työsuhteen tai oppisopimustyösuhteen aikana tulee työssäoloehdon täyttyä ja työsuhteen tulee olla vähintään 6–8,5 kuukauden pituinen.
  • Mikäli työllistettävän kohdalla on myönnetty palkkatuki, on työsuhteen oltava vähintään 8,5 kuukauden pituinen, jotta palkattavan henkilön työssäoloehto täyttyy.
  • Mikäli palkkatukioikeutta ei ole syntynyt, työsuhteen on oltava vähintään 6 kuukauden pituinen, jotta palkattavan henkilön työssäoloehto täyttyy.
 • Järjestelytuen suuruus on enintään 650 euroa kuukaudessa.
 • Palkattavan henkilön työajan tulee olla vähintään 18 tuntia kalenteriviikossa. Oppisopimuskoulutuksessa työajan tulee olla vähintään 25 tuntia kalenteriviikossa.
 • Järjestelytukea voi hakea työsuhteeseen, joka alkaa aikavälillä
  1.1.–31.12.2023.
 • Tukea voidaan myöntää seuraavasti:
  • Työnantaja, joka harjoittaa elinkeinotoimintaa (kuten yritykset): tuki on tarkoitettu palkkauksesta syntyviin muihin kuin palkkauskustannuksiin, esim. rekrytointi-, ohjaus-, perehdytys-, työväline- ja työtilakustannuksiin. Järjestelytuki on elinkeinotoimintaa harjoittavalle työantajalle de minimis -tukea, ns. vähämerkityksinen julkinen tuki (Komission asetus 1407/2013). Mikäli de minimis -tuet ylittävät 200 000 euroa kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana, järjestelytukea ei voida myöntää.
  • Työnantaja, joka ei harjoita elinkeinotoimintaa (kuten yhdistykset, säätiöt, rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat ja seurakunnat): tuki voidaan myöntää osaksi palkkauskustannuksia. Edellytyksenä on TE-toimiston myöntämä palkkatuki. Tukea myönnettäessä huomioidaan valtiontukien enimmäismäärärajat. Järjestelytuki ei saa yhdessä muiden palkkauskustannuksiin myönnettyjen tukien ja oppisopimuskoulutuksen perusteella maksettavan koulutuskorvauksen kanssa ylittää valtiontukien enimmäismäärää, eli 100 % palkkauskustannuksista. Järjestelytuen määrää vähennetään ylimenevältä osalta, jolloin järjestelytuen määrä saattaa olla alle 650 euroa kuukaudessa.
 • Järjestelytukea myönnetään harkinnanvaraisesti, hakemisjärjestyksessä ja määrärahan puitteissa.
 • Järjestelytuen hakuohjeet

Järjestelytuen hakeminen

Tutustu huolellisesti hakuohjeeseen. Ennen kuin haet, varmista, että järjestelytuen kriteerit täyttyvät ja että sinulla on kaikki seuraavat liitteet valmiina (esimerkiksi pdf-tiedostoina):

 • Palkattavan henkilön työsopimus.
 • Palkattavan henkilön suostumuslomake.
 • TE-toimiston palkkatukipäätös, jos palkkatukea on haettu.
 • Oppisopimuskoulutuksen koulutussopimus, jos on solmittu oppisopimus.

Kirkkonummen kunnan järjestelytukea haetaan sähköisellä verkkolomakkeella. HUOM. Verkkolomake on täytettävä yhdellä kertaa (lomaketta ei voi tallentaa välillä ja jatkaa myöhemmin). Lomaketta voi selailla kirjautumisen jälkeen.

1. Aloita verkkolomakkeen täyttäminen klikkaamalla linkkiä.

2. Tunnistaudu palveluun verkkopankkitunnuksilla tai sirullisella henkilökortilla.

3. Valitse tunnistustapa ja jatka tunnistusta.

4. Tutustu lomakkeeseen ja lomakkeen ohjeisiin sekä ehtoihin (voit selailla lomaketta ennen täyttämistä ja täyttämisen aikana).

5. Aloita lomakkeen täyttäminen.

6. Täytä lomake.

7. Lisää liitteet.

8. Klikkaa Lähetä-painiketta.

9. Lähetyksen jälkeen näkyy Tiedot tallennettu -ilmoitus, minkä jälkeen

10. Saat hakemuksessa ilmoittamaasi sähköpostiin automaattisen kuittauksen.

HUOM. Tarkista ennen lomakkeen lähettämistä, että kaikki tiedot ovat oikein!

Linkki järjestelytuen hakulomakkeeseen

Lisätietoja

Kirkkonummen kunta, elinvoimayksikkö
työllisyyskoordinaattori
Johanna Andelmin-Inkinen
tyollisyys(a)kirkkonummi.fi

Työllistämisen järjestelytuki -esite