Kirkkonummen kunnan suomenkielisessä opetustoimessa on haettavana 1.8.2020 alkaen toistaiseksi täytettävät virat

12.01.2020 00:10

Kategoria: Kuulutukset

Kelpoisuus virkoihin määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukaisesti. 

Perusopetuksen luokanopetuksessa
- luokanopettajan virat nrot 2000510158 ja 2000510180 Vuorenmäen koulussa, vuosiluokat 1-6, haemme erityisesti käsityön koviin materiaaleihin erikoistunutta opettajaa (työavain 263460)
- luokanopettajan virka nro 2000510127 Gesterbyn koulussa, vuosiluokat 1-6 (työavain 263781)
- luokanopettajan virka nro 2000510174 Laajakallion koulussa, vuosiluokat 1-6 (työavain 263539)
-luokanopettajan virka nro 2000510133  Masalan koulussa, vuosiluokat 1-6 haemme erityisesti käsityön koviin materiaaleihin erikoistunutta opettajaa (työavain 263540)
-luokanopettajan virka nro 2000510117 Kantvikin koulussa vuosiluokat 1-6, haemme erityisesti vieraisiin kieliin (englanti/ruotsi/saksa) erikoistunutta opettajaa (työavain 263541)

 Perusopetuksen pienryhmäopetuksessa 

Veikkolan alue
Veikkolan koulu (vuosiluokat 1-9)
- kolme erityisluokanopettajan virkaa nrot 2000990429, 2000990450 ja 2000990443 (työavain 263543)

 Masalan alue
Nissnikun koulu (vuosiluokat 1-10)
-neljä erityisluokanopettajan virkaa, nrot 2000994003, 2000510426, 2000990436 ja 2000990616 (työavain 263544)

 Masalan koulu (vuosiluokat 1-6)
- erityisluokanopettajan virka nro 2000990432 (työavain 263545) 

Keskustan alue
Gesterbyn koulu (vuosiluokat 1-6)
erityisluokanopettajan virka nro 2000993023 (työavain 263546) 

Kantvikin koulu (vuosiluokat 1-6)
-erityisluokanopettajan virka nro 2000993024 (työavain 263547)

 Kirkkoharjun koulu (vuosiluokat 1-9)
-viisi erityisluokanopettajan virkaa, nrot 2000510411, 2000510420, 2000990431, 2000994002, 2000993025 (työavain 263548) 

Kunnan keskitetty pienryhmäopetus
Heikkilän koulu (vuosiluokat 1-6)
-kaksi erityisluokanopettajan virkaa, sosiaalis-emotionaalisia ja tunne-elämän haasteita kuntouttava opetus, virkojen nrot 2000510401 ja 2000990448 (työavain 263549)

Papinmäen koulu (erityisopetuksen vuosiluokat 1-9)
-yksi erityisluokanopettajan virka, tehtävänä opettaa lievästi tai keskivaikeasti kehitysvammaisia oppilaita, viran nro 2000510402 (työavain 263550)
-kolme erityisluokanopettajan virkaa, laaja-alaisia oppimisen vaikeuksia kuntouttava opetus, virkoihin katsotaan eduksi tvt-osaaminen, taito opettaa käsityötä ja liikuntaa, virkojen nrot 2000510417, 2000510403 ja 2000510419 (työavain 263551)

Perusopetuksen aineenopetuksessa
Nissnikun koulu
(vuosiluokat 1-10)
-perusopetuksen liikunnan lehtorin virka nro 2000510566. Haemme erityisesti poikien ja sekaryhmien liikunnanopetuksesta kiinnostunutta opettajaa (työavain 263563) 

Kirkkoharjun koulu (vuosiluokat 1-9)
-kaksi perusopetuksen oppilaanohjauksen lehtorin virkaa nrot  2000510524 ja 2000990542 (työavain 263553)
-vieraiden kielten lehtorin virka, englanti-ruotsi nro 2000510511 (työavain 263554) 

Lukiokoulutus
Porkkalan lukio
-lukiokoulutuksen opinto-ohjaajan virka nro 2000510725 (työavain 263555) 

Kirkkonummen kunnan suomenkielisessä opetustoimessa on haettavana seuraavat määräaikaiset tehtävät 

Koulu
Kirkkoharjun koulu; ajalle 1.8.2020-31.7.2021

- musiikki tuntiopettaja, vuosiluokat 7-9, (työavain 264594)
-terveystieto tuntiopettaja, vuosiluokat 7-9 (työavain 2645959
-matemaattiset aineet tuntiopettaja; opetettavat aineet matematiikka ja joko kemia tai fysiikka, (työavain 263557) 

Kaikkien kolmen oppiaineen kelpoisuus katsotaan eduksi. 

Tiedustelut:

Rehtorin virka; opetustoimen johtaja Leila Kurki, puh. 050 337 0479
Gesterbyn koulu, rehtori Raija Vahasalo, puh. 040 5743961
Heikkilän koulu, rehtori Marja-Leena Saarelma, puh. 050 4143428
Kantvikin koulu, rehtori Mirja-Liisa Tahkola, puh. 040 126 9875
Kartanonrannan koulu, rehtori Marjo Rantanen, puh. 050 3273734
Kirkkoharjun koulu, rehtori Maarit Mäkäläinen, puh. 040 5954271
Laajakallion koulu, koulunjohtaja Pia Jokinen, puh. 040 5620570
Masalan koulu, rehtori Anne Koskeno, puh. 040 5239159
Nissnikun koulu, rehtori Maarit Ritakallio, puh. 040 7236174
Papinmäen koulu, rehtori Marja-Leena Saarelma, puh. 050 4143428
Veikkolan koulu, rehtori Jussi Roms, puh. 040 5236562
Vuorenmäen koulu, rehtori Esa Kukkasniemi, puh. 040 1269407
Porkkalan lukio, rehtori Matti Autero, puh. 050 3107078 

Hakuilmoituksessa mainitut virat ovat Kirkkonummen suomenkielisten opetuspalvelun virkoja. Mainitut koulut ovat palvelussuhteen suunnitellut aloituskoulut.

Hakemukset lähetetään sähköisesti Kuntarekryn kautta, (www.kuntarekry.fi) Hakemuksiin on liitettävä kelpoisuuden osoittavat todistukset sekä ansioluettelo. Hakuaika päättyy 31.1.2020 klo 12.00. Virkoja ja toimia täytettäessä otetaan huomioon ainoastaan kelpoiset hakijat. Kelpoisuus virkoihin määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukaisesti.

Virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärinlausunto tai Kirkkonummen kunnan työterveyshuollon antama lausunto terveydentilastaan sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetussa laissa tarkoitettu rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista. Virkoja ja toimia täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa. 

Kirkkonummella 12.1.2020

Opetustoimen johtaja