Kirkkonummen kunnan suomenkielisessä opetustoimessa on haettavana 1.8.2019 alkaen toistaiseksi täytettävät virat

07.01.2019 09:54

Kategoria: Kuulutukset

Kelpoisuus virkoihin määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukaisesti.

 

Perusopetuksen rehtorin virka 2000990014 Kantvikin koulussa

Koulussa on perusopetuksen vuosiluokat 1-6 ja noin 280 oppilasta sekä 16 opettajanvirkaa.

Kelpoisuus virkaan määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 2 §:n mukaisesti.

Rehtorin tehtävänä on johtaa, kehittää ja arvioida koulunsa toimintaa. Rehtorin vastuulla on koulun henkilöstö-, talous- ja yleishallinto. Arvostamme aloitteellisuutta, yhteistyökykyä, kokonaisvaltaista näkemystä perusopetuksesta ja kunnan toiminnasta, sekä aikaisempaa johtamiskokemusta tai kokemusta rehtorin tehtävistä. Haemme Opetussuunnitelman perusteiden 2016 mukaisen pedagogiikan toteuttamisen innokasta kehittäjää (kuntarekryn työavain 207416).

 

 

Perusopetuksen luokanopetuksessa

luokanopettajan virka Laajakallion koulussa (vuosiluokat 1-6), virkaan katsotaan eduksi kyky tai kelpoisuus vieraitten kielten (englanti, ruotsi) opetukseen ja musiikin opetuksen osaamiseen (kuntarekryn työavain 207935)
luokanopettajan virka nro 2000990218 Veikkolan koulussa (vuosiluokat 1-9) (kuntarekryn työavain 207318)
kaksi luokanopettajan virkaa nrot 2000510196 ja 2000510144 Masalan koulussa (vuosiluokat 1-6), toiseen virkaan valittavalle katsotaan eduksi vahva musiikin ja bändisoiton opetuksen osaaminen (kuntarekryn työavain 207539)
kolme luokanopettajan virkaa nrot 2000510157, 2000510162 ja 2000510158 Vuorenmäen koulussa (kuntarekryn työavain 207331)
suomi toisena kielenä opettajan virka nro 2000990589 Kirkkoharjun koulussa (kuntarekryn työavain 207339)
luokanopettajan virka nro 2000510197 Gesterbyn koulussa kielikylpyopetuksessa (ruotsi) (kuntarekryn työavain 207347)

 

Perusopetuksen pienryhmäopetuksessa

 

Veikkolan alue

Veikkolan koulu (vuosiluokat 1-9)
kaksi erityisluokanopettajan virkaa nrot 2000990429 ja 2000990443 (kuntarekryn työavain 207357)
 

Masalan alue

Nissnikun koulu (vuosiluokat 1-10)

4 erityisluokanopettajan virkaa, nrot 2000510426, 2000990436, 2000990616 ja 2000994003 (kuntarekryn työavain 207360)

Masalan koulu
erityisluokanopettajan virka (vl 1-6) 2000510424 ja 2000990432(kuntarekryn työavain 207366)
 

Keskustan alue

Gesterbyn koulu (vuosiluokat 1-6)

kaksi erityisluokanopettajan virkaa nrot 2000990433 virkaa (kuntarekryn työavain 207371)  ja erityisluokanopettajan virka  (kuntarekryn työavain 207951)

 

Kantvikin koulu
erityisluokanopettajan virka (kuntarekryn työavain 207982)

Kirkkoharjun koulu (vuosiluokat 1-9)   
neljä erityisluokanopettajan virkaa, nrot 2000510411, 2000510420, 2000990431, 2000994002 virkaa (kuntarekryn työavain 207374)
ja erityisluokanopettajan (kuntarekryn työavain 208000)

 

Kunnan keskitetty pienryhmäopetus

Heikkilän koulu (vuosiluokat 1-6)
kaksi erityisluokanopettajan virkaa, sosiaalis-emotionaalisia ja tunne-elämän haasteita kuntouttava opetus, virkojen nrot 2000510401,2000990448 virkaa  (kuntarekryn työavain 207379)

 

Papinmäen koulu (erityisopetuksen vuosiluokat 1-9)
kolme erityisluokanopettajan virkaa, laaja-alaisia oppimisen vaikeuksia kuntouttava opetus, virkoihin katsotaan eduksi tvt-osaaminen, taito opettaa käsityötä ja liikuntaa, virkojen nrot 2000510402, 2000510417 ja 2000510403 virkaa  (kuntarekryn työavain 207381)

 

Perusopetuksen aineenopetuksessa

Nissnikun koulu (vuosiluokat 1-10)
perusopetuksen toisen kotimaisen ja vieraiden kielten lehtorin virka, opetettavat kielet ruotsi ja venäjä  (kuntarekryn työavain 208020)
perusopetuksen musiikin lehtorin virka (kuntarekryn työavain 208024)
 

Veikkolan koulu (vuosiluokat 1-9)

perusopetuksen oppilaanohjauksen lehtorin virka (kuntarekryn työavain 208032)
perusopetuksen toisen kotimaisen ja vieraiden kielten lehtorin virka, opetettavat kielet ruotsi ja englanti; oppitunnit sekä Vuorenmäen että Veikkolan kouluilla (kuntarekryn työavain 208049)
Kirkkoharjun koulu

kolme perusopetuksen toisen kotimaisen ja vieraiden kielten lehtorin virkaa, nrot 2000510538, 2000510521, 2000510520, opetettavat kielet ruotsi ja englanti (kuntarekryn työavain 207411)
 

 

Kirkkonummen kunnan suomenkielisessä opetustoimessa on haettavana seuraavat määräaikaiset tehtävät

 

Kartanonrannan koulu (vuosiluokat 1-6)

Luokanopettajan sijaisuus 8.8.2019– 31.5.2020
Luokanopettajan sijaisuus 8.8.2019– 31.5.2020

 

 
Tiedustelut:

Rehtorin virka; opetustoimen johtaja Leila Kurki, puh. 050 337 0479

Gesterbyn koulu, rehtori vs Sanna Sankala, puh. 040 5743961

Heikkilän koulu, rehtori Marja-Leena Saarelma, puh. 050 4143428

Kantvikin koulu, rehtori vt Riku Punkkinen

Kartanonrannan koulu, rehtori Marjo Rantanen, puh. 050 3273734

Kirkkoharjun koulu, rehtori Maarit Mäkäläinen, puh. 040 5954271

Laajakallion koulu, koulunjohtaja Pia Jokinen, puh. 040 5620570

Masalan koulu, rehtori Anne Koskeno, puh. 040 5239159

Nissnikun koulu, rehtori Maarit Ritakallio, puh. 040 7236174

Papinmäen koulu, rehtori Marja-Leena Saarelma, puh. 050 4143428

Veikkolan koulu, rehtori Jussi Roms, puh. 040 5236562

Vuorenmäen koulu, rehtori Esa Kukkasniemi, puh. 040 1269407

Porkkalan lukio, rehtori Matti Autero, puh. 050 3107078

 

 

Hakemukset lähetetään sähköisesti Kuntarekryn kautta, (www.kuntarekry.fi) Hakemuksiin on liitettävä kelpoisuuden osoittavat todistukset sekä nimikirjanote tai ansioluettelo. Hakuaika päättyy 25.1.2019 klo 12.00. Virkoja ja toimia täytettäessä otetaan huomioon ainoastaan kelpoiset hakijat. Kelpoisuus virkoihin määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukaisesti. Kelpoisuus toimeen määräytyy alan soveltuvan korkea-asteen tutkinnon mukaisesti.

Virkaan ja toimeen valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärinlausunto tai Kirkkonummen kunnan työterveyshuollon antama lausunto terveydentilastaan sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetussa laissa tarkoitettu rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista. Virkoja ja toimia täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.

 

Kirkkonummella 7.1.2019

Opetustoimen johtaja