Kirkkonummen kunnan rakennusjärjestysehdotus nähtävillä

09.07.2018 10:24

Kategoria: Kuulutukset

Kirkkonummen kunnanhallitus on kokouksessaan 4.6.2018 § 196 käsitellyt ehdotusta rakennusjärjestykseksi ja päättänyt asettaa ehdotuksen MRA 6 §:n mukaisesti nähtäville 9.7. – 23.8.2018.

Rakennusjärjestysehdotus on nähtävillä kunnan verkkosivuilla osoitteessa https://www.kirkkonummi.fi/rakennusvalvonta sekä kunnan palvelupisteessä osoitteessa Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi. Kunnantalon ollessa suljettuna 9.-22.7.2018 asiakirjoihin voi tutustua soittamalla kirjaamon numeroon 040-836 7769.

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus rakennusjärjestysehdotuksesta. Muistutukset on toimitettava kirjallisina Kirkkonummen kunnanhallitukselle, osoitteella: Kirkkonummen kunta, kirjaamo, PL 20, 02401 Kirkkonummi, tai sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo@kirkkonummi.fi ennen nähtävilläoloajan päättymistä.


Kunnanhallitus