Kirkkonummen kunnan rakennusjärjestysehdotus nähtävillä

10.11.2017 09:49

Kategoria: Kuulutukset

Kirkkonummen kunnan rakennusjärjestysehdotus nähtävillä

 

Kirkkonummen kunnanhallitus on kokouksessaan 16.10.2017 § 178 käsitellyt ehdotusta rakennusjärjestykseksi ja päättänyt asettaa ehdotuksen MRA 6 § ja 32 § mukaisesti nähtäville 15.11.-15.12.2017.

 

Rakennusjärjestysehdotus on nähtävillä kunnan verkkosivuilla osoitteessa: www.kirkkonummi.fi >Asuminen ja ympäristö > Rakennusvalvonta > Rakennusjärjestys sekä kunnantalon palvelupisteessä, Ervastintie 2, Kirkkonummi.

 

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus rakennusjärjestysehdotuksesta. Muistutukset on toimitettava kirjallisina Kirkkonummen kunnanhallitukselle, osoitteella Kirkkonummen kunta, kirjaamo, PL 20, 02401 Kirkkonummi, tai sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo@kirkkonummi.fi viimeistään 15.12.2017 klo 15.30.

 

Muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa, ilmoitetaan kunnan perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen.

 

Kirkkonummi, 10.11.2017

Kunnanhallitus

Kirkkonummen kunnan rakennusjärjestysehdotus