Kirkkonummen kunnan perusturvan systemaattinen työ hienosti esillä kansallisessa vertailussa

15.06.2015 10:32

Kategoria: Perusturva

Kirkkonummen kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannukset olivat vuonna 2014 lähes neljä prosenttia alhaisemmat kuin keskimäärin muissa keskisuurissa kunnissa. Tieto ilmenee tänään julkistetusta Suomen Kuntaliiton keskisuurten kuntien sote–menojen kustannusvertailusta.

Kirkkonummen perusturvajohtaja Liisa Ståhle toteaa hyvän menokehityksen olevan systemaattisen kehittämistyön ja usean vuoden ajan toteutettujen rakenneuudistusten ansiota. Myös viime vuonna toteutettu yt–menettely näkyy vuoden 2014 luvuissa.

Suurimmat poikkeamat Kirkkonummella keskiarvoon ovat olleet vammaispalveluissa, toimeentuloturvassa ja ikäihmisten palveluissa. Mm. toimeentuloturvan menot ovat aiemmin olleet noin 20 prosenttia verrokkikuntia korkeammat. Vuonna 2014 ollaan jo hienosti keskiarvossa, kertoo perusturvajohtaja.

Ikäihmisten palveluita on kehitetty monin tavoin. Ensimmäinen kehittämisohjelma laadittiin vuonna 2011, toteaa Ståhle. Palvelurakennetta on kevennetty. Laitoshoidon kattavuutta on saatu pienennettyä niin, että yli 75–vuotiaista enää kolmisen prosenttia on laitoshoidon piirissä. Terveyskeskussairaalaa on kehitetty pitkäjänteisesti kuntouttavalla työotteella. Hoitojaksot ovat merkittävästi lyhentyneet vuodesta 2009. Kotihoitoa on kehitetty monin eri tavoin. Vuonna 2014 otettiin käyttöön mobiili toiminnanohjausjärjestelmä ja ns. avaimeton kulkujärjestelmä.

Samaan aikaan, kun olemme puuttuneet niihin toimintoihin, joiden kustannukset ovat huomattavasti verrokkeja korkeammat, olemme kyenneet pitämään muun muassa avoterveydenhuollon kustannukset keskiarvon tuntumassa ja lastensuojelun kustannukset noin 20 prosenttia alle keskiarvon.

Avoterveydenhuollossa lääkäri- ja hoitajapalveluiden saatavuus on usean vuoden ajan ollut hyvä, lukuun ottamatta viime vuoden lomautuksista johtanutta hetkellistä notkahdusta. Henkilökunta on pysyvää ja kovan luokan ammattilaisia. Olemme opetusterveyskeskus, ja meillä on nuorten lääkäreiden mentorointi hoidettu mallikkaasti, toteaa perusturvajohtaja Ståhle. Samalla perusturvajohtaja tuo esiin Kirkkonummen lastensuojelun laadukkuuden. Lähes kaikki sosiaalityöntekijät ovat kelpoisuusehdot täyttäviä ammattilaisia, mikä on kansallisesti ainutlaatuista.

Kirkkonummen sote-kustannukset olivat vielä vuosina 2009 ja 2010 kymmenen ja yhdeksän prosenttia verrokkikuntia korkeammat. Vuoden 2011 luvuissa alkoivat jo näkyä tehdyt toimenpiteet. Tuolloin kustannukset olivat enää vain 2,8 prosenttia keskiarvoa suuremmat. Vuonna 2013 menot olivat sen sijaan jo yli yksi prosenttia alhaisemmat kuin muissa keskisuurissa kunnissa ja vuonna 2014 peräti 3,7 prosenttia alhaisemmat, ilmenee Kuntaliiton julkaisusta.

Kuntaliiton selvityksen kustannukset on ikävakioitu. Vertailussa mukana olevien kuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannukset olivat vuonna 2014 keskimäärin 3306 euroa asukasta kohden. Kirkkonummen kustannukset olivat 3185 euroa. Korkeimmat kustannukset olivat 3866 euroa ja alhaisimmat 3015 euroa.

Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Liisa Ståhle, 050 5941749.