Kirkkonummen kunnan nuorisolautakunnan tunnustuspalkinto vuonna 2016 myönnettiin Kirkkonummen Metsänkävijät ry:lle

29.09.2016 13:10

Kategoria: Info, asiointi, päätöksenteko ja hallinto Nuoret

Nuorisolautakunta myönsi kokouksessaan 28.9. partiolippukunta Kirkkonummen Metsänkävijät ry:lle 1 000 euron suuruisen tunnustuspalkinnon tunnustuksena yhdistyksen suorittamasta merkittävästä työstä kirkkonummelaisen nuorison hyväksi. Tunnustuspalkinto luovutetaan lippukunnan 40-vuotisjuhlien yhteydessä 9.10.2016.

Nuorisolautakunta on viimeksi myöntänyt tunnustuspalkinnon vuonna 2006, nuorisotyössä ansioituneelle kirkkonummelaiselle henkilölle.

Tunnustuspalkinnon myöntämisen perusteluissa lautakunta toteaa, että Kirkkonummella toimivat noin parikymmentä paikallista nuorisoyhdistystä ja heidän noin 3 500 jäsentään vastaavat merkittäviltä osiltaan kirkkonummelaisen nuorisotyön toteuttamisesta.

Kirkkonummen Metsänkävijät r.y. (Kime) on 40-vuotisen toimintakautensa aikana ollut yksi valtakunnan ja Uudenmaan näkyvimmistä partiolippukunnista. Lippukunnan entiset ja nykyiset jäsenet toimivat Suomen Partiolaisten, sekä Uudenmaan Partiopiirin tehtävissä. Kirkkonummen Metsänkävijät r.y. on myös yli 200 jäsenellään, jäsenmäärältään suurin Kirkkonummella toimiva partiolippukunta.

Kirkkonummen Metsänkävijöillä on säännöllistä ja laajaa partiotoimintaa keskustan alueella eri ikäryhmille, sekä tytöille, että pojille 7-vuotiaista 22-vuotiaisiin, unohtamatta lippukunnassa toimivia yli 22-vuotiaita aikuisia. Yhdistys tekee yhteistyötä muiden kirkkonummelaisten ja lähikuntien lippukuntien kanssa mm. leiritoiminnan, aluetapaamisten, leirien ja sudenpentu- ja seikkailijakisojen, sekä talvimestaruuskisojen merkeissä. Yhteistyötä on myös ruotsinkielisen naapurilippukunnan Kyrkslätt Scouter ry:n kanssa mm. johtajakoulutuksen osalta.

Kirkkonummen Metsänkävijät ry:llä on myös voimakasta kansainvälistä toimintaa, mainittakoon esimerkkinä 21 hengen osallistuminen vuonna 2015 Japanissa pidetylle maailman partiopoikajärjestön 23:lle Maailmanjamboreelle ja kahden vaeltajan osallistuminen samana vuonna Baltic Jamboreelle Virossa.

Kirkkonummen Metsänkävijät ry. osallistui isolla ryhmällä heinäkuussa 2016 Hämeenlinnan Evolla pidettyyn ja tuhansia partiolaisia koonneeseen Finnjamboree Roihuun.

Nuorisolautakunta päätti tunnustuspalkintoa myöntäessään muistuttaa mahdollisuudesta palkita nuorisotyöstä ansioitunut kirkkonummelainen henkilö tai järjestö tunnustuspalkinnolla myös tulevaisuudessa, palkinnon myöntämisedellytysten täyttyessä.

 

Nuorisolautakunta lehdistötiedote 29.9.2016