Kirkkonummen kunnan käyttämä majakkatunnus on uudistettu

02.11.2018 11:49

Kategoria: Info, asiointi, päätöksenteko ja hallinto

Majakkatunnuksesta on otettu pois vasen pitkä masto, ja se helpottaa tunnuksen käyttöä. Tunnus koostuu majakkamerkistä ja tekstilogosta. Tekstilogossa sijaistee graafinen aaltoviiva suomen- ja ruotsinkielisen nimen välissä. Tunnukselle on määritelty suoja-alue, jotta se erottuu riittävän vahvasti ympäristön muista elementeistä ja reuna-alueista. Minimikooksi on määritelty lev. 20 mm.

Kirkkonummen kunta otti majakkatunnuksen käyttöön 1998. Tunnuksen on uudistanut graafikko Tuija Salonen, joka on myös tehnyt alkuperäisen tunnuksen Porkkalan eli Kallbådan majakkaa esittävästä kuvasta.

Uutta majakkatunnusta tulee käyttää jatkossa kaikissa painotuotteissa, lomakkeissa, julkaisuissa, ilmoituksissa yms. joissa majakkatunnusta käytetään.  Kunnan vaakunaa käytetään arvokkaissa, virallisemmissa ja pysyvämmissä yhteyksissä, esim. kuulutuksissa sekä rakennuksissa.

Lisätietoja: Kirkkonummen kunta, viestintä
viestinta@kirkkonummi.fi

majakkalogo