Kirkkonummen kunnan katualueiden pientareet on varattu lumitilaksi eikä niitä sovi ottaa omaan käyttöön

24.05.2019 12:38

Kategoria: Asuminen ja ympäristö Kadut ja tiet

Asukkaat ovat ottaneet katualueet luvattomasti omaan käyttöön – rakentaneet rakennelmia ja istuttaneet istutuksia.

Runsaslumisina talvina katualueella sijaitsevia jätekatoksia, istutuksia sekä postilaatikoita saattavat vahingoittua. Kunnalla ei ole velvollisuutta korvata katualueilla sijaitsevia rikkoutuneita rakennelmia ja istutuksia. Jos rakennelmien ja istutusten siirtäminen ei onnistu, niihin voi hakea sijoituslupaa www.lupapiste.fi kautta.

Tarkemmat ohjeet:

Kunnan yleisten alueiden luvat haetaan lupapiste.fi -palvelun kautta. Lupapiste.fi -palvelussa valikosta valitaan ”yleiset alueet (sijoittamissopimus, katulupa, alueiden käyttö)” ja sieltä edelleen ”työskentely yleisellä alueella (katulupa)”. Lähtökohtaisesti hyväksytään sijoitusluvat, mutta lupaan liittyy ehtoja. Sijoituslupa katualueen rakennelmille ja istutuksille on maksullinen (40 euroa + alv 24%)

Lisätietoja lupien hakemisesta löytyy kunnan verkkosivuilta osoitteesta: https://www.kirkkonummi.fi/katualueiden-lupien-hakeminen
Lisätietoja yleisten alueiden käyttöluvista löytyy kunnan verkkosivuilta osoitteesta: https://www.kirkkonummi.fi/yleisten-alueiden-luvat

Keskusta talvella