Kirkkonummen kunnalta luonnonsuojelualueita Suomen 100 -vuotisjuhlavuoden kunniaksi

21.12.2017 09:42

Kategoria: Asuminen ja ympäristö Suomi 100 Matkailu Liikunta ja ulkoilu Info, asiointi, päätöksenteko ja hallinto

Kunta hakee Uudenmaan ELY-keskukselta seitsemän uuden luonnonsuojelualueen perustamista kunnanvaltuuston 18.12.2017 tekemän päätöksen pohjalta. Päätöksessä hyväksyttiin vastaus valtuustoaloitteeseen, jossa esitettiin kunnan osallistumista valtion perustamaan Suomi 100-vuotisjuhlahankkeeseen. Yksityiset ja yhteisöt voivat osallistua hankkeeseen hakemalla luonnonsuojelualueiden perustamista omistamilleen maille. Uusia suojelualueita tullaan perustamaan Kolsariin, Kantvikiin, Jorvakseen, Myllykylään, Volsiin, Juusjärvelle sekä Eerikinkartanon maille. 

Luonnonsuojelualueet ovat lahja nykyisille ja tuleville kuntalaisille. Alueilla on erityisen kauniita maisemia ja rikasta luontoa. Osa alueista on jo suosittuja ulkoilualueita. Jatkossa alueille tehdään hoito- ja käyttösuunnitelmat, joiden pohjalta virkistysmahdollisuuksia parannetaan tekemällä mm. luontopolkuja ja levähdyspaikkoja.

Kantvikin kallio