Kirkkonummen kulttuuristrategia

Kirkkonummen kunnanvaltuusto antoi tehtäväksi laatia kunnalle kulttuuristrategian. Strategian laatiminen linkittyi kunnan hyvinvointiohjelmaan sekä elinvoimaohjelmaan. Strategiatyö valmistui 2020.

Lue tästä: Kulttuuristrategia Kulttuuri-Kirkkonummi 2025 (linkki pdf-tiedostoon)

Kulttuuristrategian ohjausryhmä

Kulttuuristrategian ohjausryhmä aloitti työnsä keväällä 2019. Siihen kuuluivat luottamushenkilöitä kunnan eri toimialoilta. Puheenjohtajana oli Antti Kilappa (sivistys ja vapaa-aika) ja varapuheenjohtajana Krista Petäjäjärvi (sivistys- ja vapaa-aika). Muut jäsenet olivat Kerstin Grönqvist (sivistys ja vapaa-aika), Viveca Lahti (kuntatekniikka), Erkki Majanen (suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetus), Rita Holopainen (ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja opetus), Eja Björkqvist, (perusturva) sekä Johanna Fleming varajäsenenään Markus Myllyniemi (kuntakehitys).

Ohjausryhmässä olivat mukana myös vapaa-aikatoimen johtaja Katja Linnakylä, kulttuuritoimenjohtaja Maaret Eloranta, kulttuuristrategian projektisihteeri Jari Kallio sekä kulttuurisihteeri Antti Airaksinen. Strategiaehdotus valmisteltiin ohjausryhmässä osallistamisvaiheen jälkeen kevättalvella 2020.

Strategiatyön konsulttina toimi Pink Eminence Oy.

Taustalla uusi laki kuntien kulttuuritoiminnasta ja kulttuurin merkitys yhteiskunnassa

Laki kuntien kulttuuritoiminnasta

Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan strategia 2025

ArtsEqual-hanke

Kirkkonummen kuntastrategia 2018 - 2021

Kirkkonummen kunnan elinvoimaohjelma 2018 - 2021

Kirkkonummen kunnan hyvinvointiohjelma 2018 - 2021

Kunnan tehtävänä on järjestää kulttuuritoimintaa

KUVA Klikkaa kuvaa suuremmaksi.

Yhteystiedot

kulttuuritoimenjohtaja
Maaret Eloranta
puh. 040 001 2872
kulttuuri@kirkkonummi.fi

Kulttuuri ja museo