Kirkkonummen kulttuurikompassi

Tervetuloa mukaan tekemään Kirkkonummen omaa kulttuurikasvatusohjelmaa

Varhaiskasvatukselle ja opetukselle ollaan yhdessä luomassa Kirkkonummen paikallisiin oloihin soveltuvaa, Kirkkonummen yhteistä kulttuurikasvatusohjelmaa. Olemme antaneet sille työnimen Kirkkonummen kulttuurikompassi.

Kulttuurikasvatusohjelman tavoitteena on luoda puitteet varhaiskasvatuksen ja opetuksen syste-maattiselle yhteistyölle kulttuuritoimijoiden kanssa. Se tukee opetussuunnitelman tavoitteita, tuo uusia oppimisympäristöjä ja tukee varhaiskasvatusta ja kouluja niiden yleissivistävässä tehtävässä. Se tekee kulttuurikasvatuksesta suunnitelmallista, tasa- arvoista ja tavoitteellista.

Kirkkonummen oma suunnitelma

Lähtökohtina ovat Kirkkonummen ja lähialueiden kulttuuritarjonta ja paikalliset taiteen tekijät, paikallinen ja kansallinen kulttuuriperintö sekä lasten ja nuortenkulttuurin tuoreet ilmiöt.

Tavoitteena on myös löytää paikalliset yhteistyökumppanit ja tehdä varhaiskasvatuksen ja koulujen kulttuurikasvatustyöstä omaa ja mielekästä.

Tulevan toiminnan kehittämisen ja resurssoinnin perusta

Kulttuurikasvatusohjelman tavoitteena on myös luoda yhteiset työkalut ja suuntaviivat toiminnan kehittämiselle. Sen avulla voidaan myös perustella tarvittavat uudet resurssoinnin, joita toteuttaminen ja kehittäminen vaatii.

Kunnan kulttuuritoimi koordinoi 2021 aloitettua kartoitustyötä ja suunnittelua. Asiantuntijoina ydinryhmässä on mukana varhaiskasvatuksen, opetuksen ja vapaa-aikapalveluiden edustajia.
Varhaiskasvatusyksiköiden ja koulujen kautta kerätään tietoa hyvistä kokemuksista ja toiveista sekä henkilökunnalta että perheiltä. Paikallista tarjontaa kartoitetaan kyselyillä, kokouksissa ja haastattelemalla toimijoita.

Mikä on kulttuurikasvatusohjelma?

Toimivia kulttuurikasvatussuunnitelmia ja -ohjelmia on käytössä eri puolilla Suomea. Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto kokoaa tietoa niistä: https://www.lastenkulttuuri.fi/kulttuurikasvatussuunnitelma/

Otetaan hyvät käytännöt ja kokemukset kiertoon ja sovellettaviksi!

Annamme mielellämme lisätietoja kartoituksesta ja hankkeen etenemisestä!

Yhteistyöterveisin,

Maaret Eloranta, kulttuuritoimenjohtaja
Antti Airaksinen, kulttuurisihteeri
Kirkkonummen kunta, kulttuuripalvelut, kulttuuri@kirkkonummi.fi

Yhteystiedot

kulttuuritoimenjohtaja
Maaret Eloranta
puh. 040 001 2872
kulttuuri@kirkkonummi.fi

Kulttuuri ja museo

Kyselyt

Kysely kulttuurin tekijöille ja tuottajille

Materiaalit

Kirkkonummen kulttuurikompassi, kartoitus