Kirkkonummen kouluauditoinnit huomioitu Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksessa!

02.12.2016 11:26

Kategoria: Opetus

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) pyysi keväällä 2016 Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen järjestäjien laadunhallinta- ja itsearviointikäytänteet -arvioinnin ohessa opetuksen ja koulutuksen järjestäjiä lähettämään Karville omia, hyväksi havaittuja käytänteitään.

Kirkkonummi esitteli hyvänä käytänteenään perusopetuksen laatuarvioinnin yhteydessä vuosittain toteutettavat kouluauditoinnit. Esitetyt käytänteet arvioitiin Karvissa ja Kirkkonummen kouluauditoinnit valittiin yhdeksi parhaista hyvistä käytänteistä. Hyviä käytänteitä käsitellään vuoden vaihteessa ilmestyvässä Karvin arviointiraportissa ja ne julkistetaan arviointiraportin AVI –kohtaisissa julkistamisseminaareissa vuoden 2017 alkupuolella. Lisäksi Karvi julkaisee hyvät käytänteet nettisivuillaan.

Kouluauditoinnit suoritetaan syksyisin niin, että jokaiselta koululta apulaisrehtori sekä 1-2 opettajaa lähtee toiseen kunnan kouluun arvioimaan ennalta määriteltyjä kohteita, jotka perustuvat opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisemiin Perusopetuksen laatukriteereihin. Kyseiset kohteet on arvioitu kouluilla aikaisemmin sähköisen kyselyn avulla. Painopiste on myönteisten asioiden esiin tuomisessa, mutta myös havaitut kehittämiskohteet tuodaan esille rehellisesti ja rakentavasti. Prosessissa painottuvat vuorovaikutuksellisuus ja keskustelu. Auditoinnin tulokset esitellään auditoitavan koulun koko henkilökunnalle. Auditointeihin osallistuneet henkilöt ovat kokeneet, että toisen koulun käytänteiden näkeminen auttaa näkemään oman koulun käytänteitä eri valossa ja toisaalta ulkopuolisten tekemien huomioiden myötä omassa koulussa on huomattu monen asian jo toimivan erityisen hyvin. Auditointipalaute on kannustanut rakentavaan keskusteluun oman koulun sisällä.

Lisätietoja: opetustoimen suunnittelija Kaisa Ojanen, puh. 040-586 7291