Kirkkonummen koronatilastoja 6.5.2021

07.05.2021 07:37

Kategoria: Koronatilanne Perusturva

Kirkkonummelaisista on otettu kaikkiaan 35 855 koronanäytettä. Tartuntojen kokonaismäärä on 605.

Viikkojen 15 + 16 ilmaantuvuusluku oli 72,3 ja viikkojen 15 + 16 ilmaantuvuusluku 87,2. Ilmaantuvuusluku kuvaa tapausten määrää ilmoitetulla ajanjaksolla 100 000 asukasta kohden.  HUS- alueen viimeisten 14 vuorokauden ilmaantuvuusluku on 87,2.

Koronalle altistuneita henkilöitä on Kirkkonummella 3 883. Merkittäviä joukkoaltistumisia, joissa on yli 10 altistunutta, on 88.  Voimassa olevia karanteeneja on 81.

Ensimmäisen koronarokoteannoksen on saanut 12 496 henkilöä ja toinen annoksen 905 henkilöä.

Tilastotiedot pohjautuvat HUS koronabotin tietoihin, jotka kertovat tilanteen toukokuusta 2020 alkaen sekä THL:n tilastoihin

Rokotettuja kuntalaisia on 29,6 prosenttia (ensimmäinen rokoteannos).

 

Kirkkonummen koronarokotusten tilanne 6.5.2021

Ensimmäisen rokotteen on tähän mennessä saanut 12 711 ja toisen rokotteen 1018 kuntalaista. Kaikki koronaan liittyvää työtä tekevät sote-ammattilaiset on rokotettu. Myös iäkkäiden henkilöiden asumispalveluiden ja laitoshoidon yksiköiden henkilökunta ja asukkaat on rokotettu. Kotihoidon asiakkaat on rokotettu.

80 vuotta täyttäneistä kuntalaisista on rokotettu 89,1 prosenttia. 75-79-vuotiaista on rokotettu 89,8 prosenttia ja 70-74-vuotiaista 88,3 prosenttia.

65-69-vuotiaista on rokotettu 77,3 prosenttia. 60-64-vuotiaiden rokotukset aloitettiin viikolla 15, ja heistä on rokotettu 73,1 prosenttia. 50-59-vuotiaiden rokotukset aloitettiin viikolla 16.  55-59-vuotiaista on rokotettu 55,4 prosenttia ja 50-54-vuotiaista 32,9 prosenttia.

Riskiryhmiin kuuluvista kansalaisista on rokotettu arviolta 75 prosenttia.

Laajamittainen väestön ja sote-henkilöstön rokottaminen on aloitettu ja etenee ikäryhmittäin vanhemmista nuorempiin. Uusien ryhmien ohella rokotetaan myös kaikkia aiemmin aloitettuja ryhmiä. Rokotusten etenemisen aikataulu riippuu kuntaan saatavien eri tyyppisten rokotteiden määrästä.

 

 

 

 

""