Kirkkonummen koronarokotusten tilanne 14.5.2021

14.05.2021 12:37

Kategoria: Koronatilanne Perusturva

Ensimmäisen rokotteen on tähän mennessä saanut 14 084 ja toisen rokotteen 1326 kuntalaista. Kaikki koronaan liittyvää työtä tekevät sote-ammattilaiset on rokotettu. Myös iäkkäiden henkilöiden asumispalveluiden ja laitoshoidon yksiköiden henkilökunta ja asukkaat on rokotettu. Kotihoidon asiakkaat on rokotettu.

80 vuotta täyttäneistä kuntalaisista on rokotettu 86,4 prosenttia. 75-79-vuotiaista on rokotettu 92,0 prosenttia ja 70-74-vuotiaista 90,1 prosenttia.

65-69-vuotiaista on rokotettu 83,7 prosenttia.

60-64-vuotiaiden rokotukset aloitettiin viikolla 15, ja heistä on rokotettu 76,9 prosenttia.

50-59-vuotiaiden rokotukset aloitettiin viikolla 16.  55-59-vuotiaista on rokotettu 68,9 prosenttia ja 50-54-vuotiaista 64,8 prosenttia.

45-49-vuotiaiden rokottaminen aloitettiin viikolla 18 ja heistä 29,1 prosenttia on rokotettu.

Laajamittainen väestön ja sote-henkilöstön rokottaminen on aloitettu ja etenee ikäryhmittäin vanhemmista nuorempiin. Uusien ryhmien ohella rokotetaan myös kaikkia aiemmin aloitettuja ryhmiä. Rokotusten etenemisen aikataulu riippuu kuntaan saatavien eri tyyppisten rokotteiden määrästä.

""