Kirkkonummen keskustaan polkupyörien liityntäpysäköintipaikka

26.08.2019 15:46

Kategoria: Asuminen ja ympäristö Kadut ja tiet

Kirkkonummen kunta rakennuttaa Kirkkonummen keskustaan Hermaisenpuiston pyöräpysäköintipaikan, joka sijaitsee Kirkkonummentien ja Vanha Rantatien risteyksessä, Kirkkolaakson puolella. Linja-autoliikenteen solmupisteeseen rakennetaan 40 katettua pyöräpysäköintipaikkaa. Rakentaminen alkaa elokuun lopussa. Urakoitsijana toimii Oy Göran Hagelberg Ab.

Hermaisenpuiston liityntäpyöräpysäköinti sijaitsee keskeisellä paikalla, jonne on pyörätieyhteydet kuntakeskuksen alueella eri suunnista. Pyöräpysäköinnin läheisyydessä sijaitsevat Kirkkotallintie -nimiset linja-autopysäkit, joilta on linja-autoyhteydet Matinkylän metroasemalle, Kauklahteen ja eri puolille kuntaa. Vanhalla Rantatiellä sijaitsevalta Kirkkotallintien pysäkiltä kulkee Matinkylään ruuhka-aikoina 8 vuoroa tunnissa, päivällä ja iltaisin 3 vuoroa tunnissa ja muina aikoina 1-2 vuoroa.

Kirkkonummen kunta saa hankkeeseen valtionavustusta enintään 20 000 euroa Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelmasta. Avustus kattaa noin kolmanneksen rakentamisen kustannuksista.

Liityntäpyöräilyn kehittäminen on osa laajempaa Kirkkonummen kunnan kestävän liikkumisen kehittämistyötä. Kunta kehittää liityntäpyöräpysäköintiä sekä asemanseuduilla että keskeisissä linja-autoliikenteen solmupisteissä, joissa on liityntäpyöräilylle parhaimmat edellytykset. Kirkkonummi haluaa edistää toiminnassaan ekologisia ja kestäviä ratkaisuja ja vähentää kasvihuonepäästöjä. Kunta kuuluu hiilineutraalien kuntien verkostoon (HINKU).

Lisätietoja hankkeesta liikennesuunnittelija Marko Suni, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi, puh. 040 528 7364.

Hermaisenpuiston liityntäpyöräpysäköinti tulee Vanhalla Rantatiellä sijaitsevan Kirkkotallintien pysäkin yhteyteen

Periaatekuva liityntäpyöräpysäköinnin ratkaisusta. 

Hermaisenpuisto