Kirkkonummen keskustaan on valmistunut moderni vesitorni

10.11.2020 15:00

Kategoria: Asuminen ja ympäristö Vesihuolto Info, asiointi, päätöksenteko ja hallinto

Kirkkonummen uusi vesitorni on näyttävä maamerkki Kirkkonummen keskustassa Vesitorninmäellä, ja se vastaa tulevien vuosikymmenten tarpeisiin. Vanha 1973 rakennettu vesitorni purettiin kevättalvella 2019.

Uuden vesitornin säiliön tilavuus ja korkeusasema optimoitiin mallintamalla, ja tornista tehtiinkin hieman edeltäjäänsä matalampi. Ulkoisesti vesitornista haluttiin maisemaan sopiva, mutta ilmeeltään yksilöllinen. Vaihtoehtoisia ratkaisuja laadittiin kolme. Äänestykseen osallistuneet kuntalaiset sekä asiantuntijaraati päätyivät samaan suosikkiin, ja toteutukseen valittiin pyöreälinjainen ”Vaasi”.

Idean takana on FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n arkkitehti Arja Sippola. -Idea matalajalkaiselle tornille syntyi kristallimaljakosta. Perinteistä vesitornia säiliö- ja varsiosineen verhoaa kimmeltävä ja harsomainen ulkokuori. Sama pyöreä muoto löytyy myös toisinpäin käännetystä vesipisarasta, kertoo Sippola. FCG vastasi tornin kokonaissuunnittelusta.

Rakennustyöt käynnistyivät syksyllä 2019. Tarjouskilpailun voittaneen urakoitsijan Skanska Infra Oy:n rakennuspäällikkö Pekka Koponen kertoo, että vesitornin betonirakenne on hyvin tavanomainen ja mahdollisti nopean toteutuksen. Julkisivuratkaisu oli haasteellisempi toteuttaa, mutta sen avulla saatiin tehtyä upea ilme. Urakan kokonaisarvo oli hieman yli kolme miljoonaa euroa. Rakennustyöt valvoi Ramboll CM Oy. Kirkkonummen Veden rakennuttajainsinööri Jari Hakalan mukaan talvi oli rakennusprojektille suotuisa, eikä pakkasista tai lumesta aiheutunut viiveitä. Yhteistyö urakoitsijan kanssa oli saumatonta, ja lopputulos voi palvella kirkkonummelaisten vedensaantia jopa seuraavat 100 vuotta.

Uusi vesitorni on säiliötilavuudeltaan 2300 kuutiota eli yli kaksi kertaa vanhaa tornia suurempi ja varustettu ajanmukaisella tekniikalla. Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtaja Anna Arosilta-Gurvits on lopputulokseen hyvin tyytyväinen. -Vesitorni pitää verkostovedenpaineen tasaisena ja antaa joustoa kulutusvaihteluissa. Lisäksi hanke pysyi osaavan tiimin käsissä aikataulussaan ja budjetissaan, Arosilta-Gurvits toteaa.

Vesitorninmäen asuinalueen ulkoilureitit tulevat sivuamaan vesitornia, joka on pimeään aikaan valaistu. Valaistusta voi säätää vuodenajan ja esimerkiksi juhlapyhien mukaan.

Kuvassa vesitornin edessä vesihuoltopäällikkö Anna Arosilta-Gurvits, yhdyskuntatekniikan johtaja Anna-Kaisa Kauppinen ja rakennuttajainsinööri Jari Hakala.

Aurinkoisella säällä katolta näkee pitkälle. Nyt sumu peitti näkyvyyden.

Uusi vesitorni Vaasi