Kirkkonummen keskustaan 40 uutta liityntäpysäköintipaikkaa polkupyörille

20.01.2020 14:10

Kategoria: Asuminen ja ympäristö Kadut ja tiet

Kirkkonummen kunnan keskustaan on valmistunut ja otettu käyttöön Hermaisenpuiston polkupyörien pysäköintipaikka, joka on tarkoitettu ensisijaisesti polkupyörien liityntäpysäköintiin. Se sijaitsee Kirkkonummentien ja Vanha Rantatien risteyksessä, Kirkkolaakson puolella. Kirkkonummen kunta rakennutti 40 katettua pyöräpysäköintipaikkaa linja-autoliikenteen solmupisteeseen. Urakoitsijana toimi Oy Göran Hagelberg Ab Kirkkonummelta.

Hermaisenpuiston pyöräpysäköinti sijaitsee keskeisellä paikalla hyvien bussiyhteyksien varrella. Kaikki Kirkkonummelta Matinkylän metroasemalle liikennöivät linjat ajavat sen ohitse. Hermaisenpuiston pyöräpysäköinnin läheisyydessä sijaitsevat Kirkkotallintie-nimiset linja-autopysäkit, joilta on kattavat linja-autoyhteydet Matinkylän lisäksi Kauklahteen ja eri puolille kuntaa. Vanhalla Rantatiellä sijaitsevalta Kirkkotallintien pysäkiltä kulkee Matinkylään ruuhka-aikoina 8 vuoroa tunnissa, päivällä ja iltaisin 3 vuoroa ja muina aikoina 1-2 vuoroa tunnissa.

Kirkkonummen kunta saa hankkeeseen valtionavustusta enintään 20 000 euroa Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelmasta. Avustus kattaa vajaan kolmanneksen rakentamisen kustannuksista.

Kirkkonummen kunta kannustaa kuntalaisia liikkumaan kestävästi

Hermaisenpuiston pyöräpysäköintiin on kattavat pyörätieyhteydet kuntakeskuksen alueella eri suunnista. Suurin osa kuntakeskuksen alueesta sijoittuu kahden kilometrin säteelle pyöräpysäköinnistä, mutta polkupyörän käyttö osana matkaketjua mahdollistaa joukkoliikenteen käytön myös kauempaa kuntakeskuksen ulkopuolelta. -Pyöräilyn kytkeminen osaksi arjen liikkumista on ilmastoteko, mutta myös valinta terveellisemmän elämäntavan ja oman kunnon puolesta, sanoo kunnan liikennesuunnittelija Marko Suni.

Liityntäpyöräilyn kehittäminen on osa laajempaa Kirkkonummen kunnan kestävän liikkumisen kehittämistyötä. Kunta kehittää liityntäpyöräpysäköintiä sekä asemanseuduilla että keskeisissä linja-autoliikenteen solmupisteissä, joissa on liityntäpyöräilylle parhaimmat edellytykset.

Kirkkonummi haluaa edistää toiminnassaan ekologisia ja kestäviä ratkaisuja ja vähentää kasvihuonepäästöjä. Kunta kuuluu hiilineutraalien kuntien verkostoon (HINKU).

Kestävästi liikkuen -logo

pyöräparkki