Kirkkonummen ilmastokirje on nyt luettavissa

01.09.2021 16:51

Kategoria: Ilmastotyö ja Hinku Info, asiointi, päätöksenteko ja hallinto

Kirkkonummen kunta on sitoutunut kunnianhimoisiin ilmastotavoitteisiin ja kunnassa tehdään suunnitelmallista ilmastotyötä, jotta päästövähennykset saavutetaan. Kirkkonummen ilmastokirje kokoaa yhteen kunnan ilmastotyön ajankohtaiset asiat.

Kirkkonummi on sitoutunut osana Hiilineutraalit kunnat –verkostoa vähentämään ilmastolle haitallisia päästöjä 80 prosentilla vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasoon nähden. Tämä edellyttää aktiivista ilmastotyötä kaikilla kunnan toimialoilla. Ilmastonmuutosta hillintäänkin kunnassa aina kiinteistöistä ja kaavoituksesta opetukseen sekä varhaiskasvatukseen.

Kirkkonummen ilmastokirjeen avulla kuntalaiset voisivat helposti seurata kunnan ilmastotyön etenemistä. Ilmastokirje julkaistaan säännöllisesti ja se on suunnattu kunnan asukkaille, yrityksille ja henkilöstölle. Ilmastokirje lisää kunnan ilmastotyön avoimuutta ja kannustaa kirkkonummelaisia ilmastotoimenpiteisiin myös omassa arjessaan.

Uusi ilmastokirje on nyt luettavissa kunnan verkkosivuilla. Ilmastokirjeessä esitellään Kirkkonummen ja Vihdin yhteinen kustannustehokkaan ilmastotyön hanke ja kunnan uusi ilmastokoordinaattori, kunnanvaltuustossa hyväksytty kestävän energian ja ilmaston toimenpidesuunnitelma sekä ajankohtaiset päästötiedot Kirkkonummelta. Lisäksi ilmastokirjeessä annetaan vinkkejä taloyhtiöille aurinkosähkön tuotantoon.

Metsätie