Kirkkonummelle toinen Lapsiystävällinen kunta -tunnustus

18.06.2020 13:00

Kategoria: Info, asiointi, päätöksenteko ja hallinto Lapset Nuoret Lapsiystävällinen kunta

Suomen UNICEF myöntää Kirkkonummen kunnalle toisen Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen. Ensimmäinen tunnustus myönnettiin marraskuussa 2017. 

UNICEF kiittää arvioinnissaan Kirkkonummea sitoutuneesta ja rakenteellisiin muutoksiin tähtäävästä työstä lapsen oikeuksien hyväksi. Kirkkonummella Lapsiystävällinen kunta -mallin mukainen työskentely on aloitettu vuonna 2016, jolloin mm. kuntaan koulutettiin lasten oikeuksien kouluttajia jokaiselle toimialalle ja konsernihallintoon yhteistyössä UNICEFin kanssa.

UNICEFin mallin myötä Kirkkonummella koko kunnan yhteinen ymmärrys lapsen oikeuksien merkityksestä on lisääntynyt merkittävästi viime vuosien aikana. Toimialoilla sekä konsernihallinnossa lapset otetaan huomioon ja heitä kuullaan erilaisten hankkeiden sekä toiminnan valmistelussa.

Omassa arvioinnissaan UNICEF nostaa hyväksi esimerkiksi kehittämistyöstä muun muassa sen, että lapsiystävällisyyttä on Kirkkonummella edistetty systemaattisesti aina kunnan strategiasta alkaen. Konkreettisesti kehittämistyö on näkynyt esimerkiksi lasten osallisuutena julkisten tilojen suunnittelussa sekä Lapsenoikeusperustainen koulu -mallin käyttöönotossa. Mallin pilottivaiheessa Vuorenmäen ja Masalan kouluissa on tehty uraauurtavaa työtä, johon koko henkilöstö on sitoutunut. Seuraavassa vaiheessa Lapsenoikeusperustainen koulu -malli jalkautetaan kunnan kaikkiin kouluihin.  Lue lisää mallin kokemuksista Kirkkonummella >>

- Parhaimmillaan lapsen oikeudet näkyvät niin lasten arjessa kuin aikuisten ajattelutavassa. Kirkkonummella yksi hieno esimerkki on se, että haavoittuvassa asemassa olevat lapset on huomioitu esimerkiksi maksuttomien ja esteettömien vapaa-ajan palveluiden toteuttamisessa, sanoo lapsiystävällisen hallinnon asiantuntija Johanna Laaja Suomen UNICEFilta. 

Tunnustusta myöntäessään UNICEF arvioi sekä kehittämisprosessia että saavutettuja tuloksia. Tunnustus ei tarkoita, että työ olisi valmis, vaan kunta sitoutuu jatkamaan lapsiystävällisyyden kehittämistä. Tunnustus on voimassa neljä vuotta.  

Lue lisää Lapsiystävällinen kunta -työstä Kirkkonummella >>

Lapsiystävällinen kunta