Kirkkonummelle seitsemän uutta luonnonsuojelualuetta

13.06.2018 11:22

Kategoria: Asuminen ja ympäristö Suomi 100

Kirkkonummelle on kevään aikana perustettu seitsemän uutta luonnonsuojelualuetta. Suojelualueet ovat nimeltään Eerikinkartanon lehdot ja luhdat, Pahamäen kalliot ja pähkinälehto, Volsin luonnonsuojelualue, Timmermossenin aarnimetsä, Kiilakallion luonnonsuojelualue, Syväjärven rantaluhta ja Kantvikin luonnonsuojelualue.

Tutustu uusiin luonnonsuojelualueisiin

Kirkkonummen kunta haki Uudenmaan ELY-keskukselta alueiden perustamista luonnonsuojelualueiksi. Kunta osallistui näin Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kampanjaan "Luontolahjani satavuotiaalle".

Alueet ovat suojeluarvoiltaan monipuolisia, erityyppisiä metsä- ja kosteikkoalueita, jotka ovat pääosiltaan myös tärkeitä virkistysalueita. Alueiden yhteispinta-ala on 120 hehtaaria. Ne säilyvät kunnan omistuksessa. Alueet ovat nykyään ulkoilu- ja virkistyskäytössä ja suojelu turvaa alueiden säilymisen virkistyskohteina myös tulevaisuudessa. Alueiden rajoille on puihin kiinnitetty pieniä luonnonsuojelualue-kylttejä. Alueille laaditaan hoito- ja käyttösuunnitelmat, joiden mukaisesti alueiden luontoa hoidetaan ja merkitään alueille polkuja ja levähdyspaikkoja.

Kuvaaja Tom Hindsberg