Kirkkonummella nuorisotyötä tehdään korona-aikanakin kaduilla, raiteilla ja verkossa

13.01.2021 11:47

Kategoria: Nuoriso- ja liikuntapalvelut Vapaa-aika

Koronapandemian vuoksi, lapsille ja nuorille tarkoitetut nuorisotilat ovat rajoitusten johdosta suljettu tammikuun loppuun saakka. Nuoria ei ole kuitenkaan unohdettu, vaan nuorisotyötä on tehty ja tehdään etsivän ja jalkautuvan nuorisotyön avulla, sekä myös verkossa. Marraskuusta lähtien nuorisotyöntekijät ovat jalkautuneet päivisin ja iltaisin, kolme-neljä kertaa viikossa Kirkkonummen eri osiin, paikkoihin, joissa nuoret kokoontuvat.

Jalkautuvat nuorisotyöntekijät vievät nuorisotyötä sinne, missä nuoret liikkuvat ja viettävät aikaansa. Nuorten kohtaamisia tapahtuu mm. asemilla, kauppakeskuksissa, lähiliikuntapaikoilla ja parkkitaloissa. Nuorten kanssa jutellaan paljon vallitsevasta koronatilanteesta ja vaihdetaan kuulumisia. Toki samalla muistutetaan mm. kokoontumisrajoituksista, turvaväleistä ja liikennekäyttäytymisestä. Jalkautuvan nuorisotyön tavoitteena onkin nuorten hyvinvoinnin turvaaminen, yhteisymmärryksen lisääminen ja yleisen turvallisuuden tunteen parantaminen. Nuorisotyö ei kuitenkaan toimi järjestyksenvalvojana tai joukkojen hajottajana, vaan työskentely on nuoria varten. Viimeisen kahden kuukauden aikana jalkautuva nuorisotyö on tavoittanut 722 nuorta.

Nuorisotyö raiteilla eli NTR näkyy myös Kirkkonummella

Nuorisotyöntekijät jalkautuvat nuorison pariin myös Nuorisotyö raiteilla eli NTR -hankkeen tiimoilla kaksi kertaa kuukaudessa. NTR-tiimi liikkuu erityisesti rantaradan varrella (Kirkkonummi-Espoo-Kauniainen-Helsinki) ja kauppakeskuksissa (Kirkkonummi, Espoon keskus, Matinkylä ja Leppävaara). Nuorisotyöntekijät ovat liikkeellä silloin kuin nuoretkin, eli pääosin iltaisin ja viikonloppuisin. Arkisten kohtaamisten kautta edistetään nuorten hyvinvointia sekä nuoria tuetaan, autetaan ja tarvittaessa ohjataan palveluiden piiriin. Nuorisotyö raiteilla tavoitti syksyn aikana 1 324 nuorta.

Kirkkonummen NTR-tiimissä työskentelee tällä hetkellä ehkäisevä päihdetyöntekijä, ruotsinkielinen nuoriso-ohjaaja ja etsivä nuorisotyöntekijä. NTR/ jalkautuviin nuorisotyöntekijöihin voi olla yhteydessä numeroihin: 040-729 0838, 040-574 3913 ja p. 040-832 1906 tai somen kautta Instagram: kirkkonumminuorisojaliikunta tai Facebook: kirkkonummennuorisojaliikunta

Etsivä nuorisotyö auttaa nuoria erilaisten palveluiden piiriin yksilöllisesti

Yhtenä tärkeänä työmuotona nuorten auttamisessa on myös etsivä nuorisotyö. Kirkkonummelle myönnettiin vuosiksi 2020-2021 etsivään nuoristyöhön valtionavustusta koronapandemiasta johtuvien haittojen elvytystoimenpiteisiin. Avustuksella on palkattu vuodeksi yksi etsivä nuorisotyöntekijä, jonka tehtävänä on yhdessä muiden toimijoiden kanssa ehkäistä nuorten syrjäytymistä.

Etsivän nuorisotyön keskiössä on vailla työtä, opiskelupaikkaa tai muita palveluja olevien nuorten tukeminen ja oman elämänpolun löytämisessä auttaminen. Etsivässä nuorisotyössä autetaan nuorta löytämään nuorelle hänen tarvitsemansa yksilölliset palvelut.  Etsivää nuorisotyötä tehdään kouluissa, oppilaitoksissa sekä nuorten vapaa-ajanviettipaikoissa, eli siellä missä nuoret ovat.

Kirkkonummella suomenkielisinä etsivinä nuorisotyöntekijöinä toimivat Sini Rautiainen p. 040-126 7515 ja Eija Rajavaara p. 040-832 1906. Ruotsinkielisen etsivän nuorisotyöntekijän Johanna Baarmanin tavoittaa p. 050-555 9126. Tarkemmat tiedot etsivästä nuorisotyöstä täältä.

Discord -nuorten illat verkossa

Nuorisotyötä on tehty myös verkossa, Discord -alustalla. Verkkonuortenillassa paikalla on aina nuoriso-ohjaaja, joka valvoo Discord –tiliä ja chattaa nuorten kanssa.  Ennen joulua järjestetyssä verkkonuortenillassa keskusteltiin mm. joululomasta, koronarajoitteista ja niiden vaikutuksista nuorisotilojen aukioloon. Seuraava verkkonuorisoilta toteutetaan to 21.1.2021. Linkki verkkonuorisoiltaan: https://discord.gg/hJNTXeMjpb Muina aikoina Kirkkonummen nuoriso- ja liikuntapalveluiden Discord –kanava pidetään suljettuna.

Lisätietoa nuorisotyöstä:

Kirkkonummen nuoriso- ja liikuntapalvelut, nuorisojaliikunta(a)kirkkonummi.fi

Nuorisotyötä raiteilla