Kirkkonummella mopon paikka on pääsääntöisesti ajoradalla

14.10.2021 14:15

Kategoria: Asuminen ja ympäristö Vapaa-aika Nuoret Kadut ja tiet

Mopoilu ja mopon paikka liikenneympäristössä herättää säännöllisesti keskustelua Kirkkonummella. Kuntaan tulee usein palautetta muun muassa siitä, että mopoilla ajetaan paikoissa, joissa se ei ole sallittua. Mopoilu on nuorelle mukava ja kätevä tapa liikkua paikasta toiseen. Mopoilijan on kuitenkin tärkeää huomioida muut asukkaat ja tienkäyttäjät ja pyrkiä vastuullisen ja turvalliseen ajokäyttäytymiseen.

Mopedionnettomuuksien kehitys Kirkkonummella

Poliisin tietojen mukaan Kirkkonummella on tapahtunut viimeisen viiden vuoden aikana 13 mopedionnettomuutta. Eniten on tapahtunut peräänajo ja kumoonajo-onnettomuuksia (62 %). Mopedionnettomuuksista lähes puolet on tapahtunut lauantaina tai sunnuntaina. Onnettomuuksista 85 % on sattunut päivänvalon aikaan ja 62 % kirkkaalla säällä. Lähes kaikki mopedionnettomuudet ovat tapahtuneet maantieverkon yhdysteillä. Eniten onnettomuuksia (5 kpl) on tapahtunut Gesterbyntiellä/Kirkkonummentiellä (mt 11269). Lisäksi mopoilijoille sattuu kaatumisia, jotka eivät päädy viralliseen tieliikenneonnettomuustilastoon. Onnettomuuksien välttämisessä korostuu ennakoiva ajotapa kuten muiden tienkäyttäjien ja keliolosuhteiden huomioiminen.

Mopedionnettomuudet Kirkkonummella vuosina 2015-2019 Väylän onnettomuustilastojen mukaan:

 • 2015 neljä loukkaantunutta
 • 2016 kaksi loukkaantunutta
 • 2017 yksi loukkaantunut
 • 2018 kaksi loukkaantunutta ja yksi ei henkilövahinko-onnettomuus
 • 2019 kolme loukkaantunutta

 Lähde: Väylävirasto, tieliikenneonnettomuustilastot 2015-2019

Mopon paikka liikenneympäristössä on pääsääntöisesti ajoradalla

Mopolla tulee ajaa autoliikenteelle tarkoitetun ajoradan oikeassa reunassa. Mopolla ei kuitenkaan saa ajaa moottori- tai moottoriliikennetiellä. Jalankulku- ja pyöräilyväylät on tarkoitettu kävelijöille ja pyöräilijöille. Mopoilu on sallittu niillä ainoastaan silloin, kun liikennemerkin yhteydessä on erillinen Sallittu mopoille -lisäkilpi.  Piittaamattomuus jalankulku- ja pyöräilyväyliä koskevista liikennesäännöistä voi aiheuttaa vaaratilanteita ja turvattomuuden tunnetta muille kulkijoille. Etenkin pieniä lapsia ja koululaisia voi pelottaa turvalliseksi opetetulla reitillä yhtäkkiä vastaan tuleva tai huomattavasti suurempaa vauhtia ohi ajava ajoneuvo.

Mopoille sallitut jalankulku- ja pyöräilyväylät Kirkkonummella (väylät on esitetty kartalla):

 • Länsiväylän varrella Munkinmäestä Siuntion rajalle
 • Upinniementiellä Munkinmäestä Strömsbyntielle
 • Sundsbergintiellä Sundetin puistotien ja Sundsberginraitin välillä

Mopoille sallitut jalankulku- ja pyöräilyväylät on merkitty aina erillisellä ”Sallittu mopoille” –lisäkilvellä.

Jerikonmäeltä Peuramaalle kulkevalla ulkoilupolulla ja Länsiväylän ylittävällä Munkinsillalla mopoilu on kielletty. Myös ulkoilureiteillä ja kuntopoluilla mopoilla ajaminen on kielletty, sillä se aiheuttaa vaaratilanteita. Mopo ei kuulu myöskään puistoraiteille kuten esimerkiksi Kirkkolaaksossa, josta on tullut useita yhteydenottoja kuntaan. Taajama-alueilla mopoilla on ajettava Kirkkonummella lähtökohtaisesti ajoradalla. 

Kasvatus ja esimerkin näyttäminen ovat keskeisessä roolissa vastuullisessa mopoilussa

Nuorten vanhemmilla ja muilla aikuisilla on tärkeä rooli turvallisen ja vastuullisen liikkumisen opettamisessa mopoilijoille. Liikenneturvan nuorille laatiman kyselyn (2019) perusteella vanhempien osoittama kiinnostus nuorten turvallista liikkumista kohtaan vaikuttaa merkittävästi nuorten käyttäytymiseen liikenteessä. Kyselyn toinen merkittävä havainto koski vertaisryhmien normien vaikutuksia nuorten käyttäytymiseen liikenteessä. Kaveripiiri voi kannustaa joko riskinottoon tai turvalliseen liikkumiseen. Vanhemmat voivat edesauttaa turvallisen ja vastuullisen liikkumisen oppimista osoittamalla kiinnostusta mopoilua kohtaan ja keskustelemalla aiheesta nuoren ja hänen kavereidensa kanssa. Mopoilun aloittavan nuoren kanssa on hyvä keskustella siitä, missä ja miten mopolla tulee ajaa. Myös kokeneempia mopoilijoita on hyvä muistuttaa säännöllisesti mopoiluun liittyvistä liikennesäännöistä ja toiset huomioivasta ajokäyttäytymisestä. Lisäksi aiheen käsitteleminen kouluissa on tärkeää, jotta nuoret saisivat mahdollisimman kattavasti tietoa ja opastusta mopoiluun liittyvistä säännöistä ja käyttäytymistavoista. Kouluissa ja kotona on hyvä kerrata nuorten kanssa alla olevat mopoiluun liittyvät perusmuistisäännöt ja ottaa muutoinkin tavaksi mopoilusta keskusteleminen säännöllisesti. 

Mopoilijan muistisäännöt liikenteessä:

 • Mopoilijan tulee käyttää kypärää (pakollinen kuljettajalla ja matkustajalla) ja muita kunnollisia ajovarusteita.
 • Mopolla ajetaan pääsääntöisesti ajoradalla tien oikeassa reunassa.
 • Mikäli mopoilu on sallittu jalankulku- ja pyöräilyväylällä, on siihen yleensä turvallisuuteen liittyvä syy. Mopoilijan on siis hyvä käyttää jalankulku- ja pyöräilyväylää, jos siellä ajo on sallittu mopoille erillisellä lisäkilvellä.
 • Jalankulku- ja pyöräilyväylällä ajaessa on varottava pyöräilijöitä ja jalankulkijoita. Tällöin on hyvä vähentää vauhtia, jolloin ehtii huomioida muut liikkujat.
 • Mopoillessa tulee huomioida muut tienkäyttäjät, noudattaa liikennesääntöjä, sovittaa nopeus tilanteen mukaan ja pitää riittävää turvaväliä.
 • Mopon suurin sallittu nopeus on 45 km/h.
 • Viritetyllä mopolla ajaminen liikenteessä on turvallisuusriski ja lailla kiellettyä.

 Lisätietoa turvallisesta mopoilusta Liikenneturvan sivuilta: https://www.liikenneturva.fi/fi/liikenteessa/mopoilijat-1#0fbede9a

Lähteet:

Onnettomuustiedot: Väylävirasto, tieliikenneonnettomuustilastot 2015-2019

Liikenneturvan nuorisokysely:

https://www.liikenneturva.fi/fi/ajankohtaista/tiedote/vanhempi-ole-kiinnostunut-nuoresi-liikennekayttaytymisesta#af1e0d32

Tieliikennelaki 729/2018

Uutiskuva: Liikenneturva

 

Mopoilija