Kirkkonummella liikenteessä kuoli 7 ja loukkaantui 130 henkilöä vuosina 2015 – 2019

26.05.2020 15:30

Kategoria: Asuminen ja ympäristö Kadut ja tiet

Kirkkonummen kunnan alueella tapahtui vuosien 2015-2019 aikana yhteensä 507 poliisin raportoimaa liikenneonnettomuutta, joista 130 johti loukkaantumiseen ja seitsemän kuolemaan. Kirkkonummen liikenteessä loukkaantuu keskimäärin 26 henkilöä vuodessa ja polisiin tietoon tulleita liikenneonnettomuuksia tapahtuu vuosittain keskimäärin 101 kpl.

Vuosien 2015-2019 aikana henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien määrissä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Omaisuusvahinko-onnettomuuksien (ei henkilövahinkoja) määrä on ollut laskussa, mutta määrän putoamisen vuoden 2015 jälkeen selittää osaltaan eläinonnettomuuksien tilastointimenetelmien muutos.

Kirkkonummen kunnan alueella tapahtuneissa onnettomuuksissa yleisin onnettomuustyyppi oli yksittäisonnettomuus. Yksittäisonnettomuudet ovat yleensä tieltä suistumisia, joissa ei ole ollut osapuolina muita ajoneuvoja. Yksittäisonnettomuudet korostuvat myös henkilövahinko-onnettomuuksissa. Muita yleisiä onnettomuustyyppejä henkilövahinko-onnettomuuksissa olivat polkupyörä- mopedi- ja kääntymisonnettomuudet.

Kirkkonummen kunnan alueella tapahtui vuosina 2015-2019 yhteensä 13 henkilövahinkoon johtanutta polkupyöräonnettomuutta ja 9 jalankulkijaonnettomuutta. Kirkkonummella polkupyöräonnettomuudet olivat toiseksi yleisin onnettomuustyyppi henkilövahinkoon johtaneissa onnettomuuksissa siitä huolimatta, että polkupyöräilijöiden osalta onnettomuustilaston peittävyys on heikko (onnettomuudet tulevat vain harvoin poliisin tietoon).

Turvallisen liikenneympäristön aikaansaaminen on meidän kaikkien vastuulla. Kiinnittämällä huomiota mm. sopivaan tilannenopeuteen ja muihin tielläliikkujiin, voimme edistää turvallista liikkumista kaikkialla Kirkkonummen kunnan alueella ja kaikkien liikkujaryhmien osalta.

Kunnan poikkihallinnollinen liikenneturvallisuustyöryhmä tekee jatkuvasti työtä turvallisemman liikenneympäristön eteen. Liikenneturvallisuustyöryhmä seuraa mm. Kirkkonummen liikenneonnettomuuksien kehitystä vuosittain sekä edistää turvallista ja kestävää liikkumista kunnassa.

Vuosien 2015-2019 päivitetyt onnettomuustilastot on julkaistu Kirkkonummen kunnan liikenneturvallisuussivuilla: https://www.kirkkonummi.fi/liikenneturvallisuus