Kirkkonummella liikenteessä kuoli 6 ja loukkaantui 129 henkilöä vuosina 2016 – 2020

21.06.2021 09:00

Kategoria: Asuminen ja ympäristö Kadut ja tiet Info, asiointi, päätöksenteko ja hallinto Vapaa-aika

Kirkkonummen kunnan alueella tapahtui vuosina 2016-2020 yhteensä 398 poliisin raportoimaa liikenneonnettomuutta, joista 129 johti loukkaantumiseen ja 6 kuolemaan. Kirkkonummen liikenteessä loukkaantuu keskimäärin 31 henkilöä vuodessa ja poliisin tietoon tulleita liikenneonnettomuuksia tapahtuu vuosittain keskimäärin 80. Omaisuusvahinko-onnettomuuksia (ei henkilövahinkoja) on tapahtunut vuosien 2016-2020 aikana keskimäärin 53 vuodessa.

Henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet Kirkkonummella vuosina 2016-2020

  • vuonna 2016 loukkaantumiseen johtaneita onnettomuuksia 25
  • vuonna 2017 loukkaantumiseen johtaneita onnettomuuksia 22 ja kuolemaan johtaneita 2
  • vuonna 2018 loukkaantumiseen johtaneita onnettomuuksia 30 ja kuolemaan johtaneita 1
  • vuonna 2019 loukkaantumiseen johtaneita onnettomuuksia 27 ja kuolemaan johtaneita 1
  • vuonna 2020 loukkaantumiseen johtaneita onnettomuuksia 25 ja kuolemaan johtaneita 2

Kirkkonummella tapahtuneissa onnettomuuksissa yleisin onnettomuustyyppi oli yksittäisonnettomuus sekä kaikissa onnettomuuksissa, että henkilövahinkoon johtaneissa onnettomuuksissa. Yksittäisonnettomuudet ovat yleensä tieltä suistumisia, joissa ei ole ollut osapuolina muita ajoneuvoja. Muita yleisiä onnettomuustyyppejä henkilövahinko-onnettomuuksissa olivat kohtaamis-, jalankulkija- ja kääntymisonnettomuudet. Vuosina 2016-2020 Kirkkonummella tapahtui yhteensä 12 henkilövahinkoon johtanutta jalankulkijaonnettomuutta ja 11 polkupyöräonnettomuutta. Etenkin polkupyöräilijöiden osalta onnettomuustilaston peittävyys on heikko, sillä onnettomuudet tulevat vain harvoin poliisin tietoon.

Kunnan poikkihallinnollinen liikenneturvallisuustyöryhmä työskentelee turvallisemman liikenneympäristön aikaansaamiseksi. Liikenneturvallisuustyöryhmä seuraa Kirkkonummen liikenneonnettomuuksien kehitystä vuosittain ja edistää aktiivisesti turvallista ja kestävää liikkumista kunnassa. Turvallisen liikenneympäristön aikaansaaminen on kuitenkin kaikkien vastuulla. Kiinnittämällä huomiota muun muassa sopivaan tilannenopeuteen ja muihin tielläliikkujiin sekä varaamalla riittävästi aikaa liikenteeseen voimme edistää turvallista liikkumista Kirkkonummella.

Vuosien 2016-2020 päivitetyt onnettomuustilastot on julkaistu Kirkkonummen kunnan liikenneturvallisuussivuilla: https://www.kirkkonummi.fi/liikenneturvallisuus

Liikenneturvallisuustyöryhmä toivottaa turvallista liikkumista kesällä!

Kirkkonummi - kestävästi liikkuen -tunnus