Kirkkonummella laaditaan turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnitelmaa

21.06.2017 11:17

Kategoria: Kadut ja tiet

Kirkkonummella on käynnistynyt huhtikuussa 2017 turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnitelman laadinta. Työn tavoitteena on laatia Kirkkonummelle turvallista ja kestävää liikkumista edistävä liikenneturvallisuussuunnitelma, jonka pohjalta Kirkkonummen kunta voi yhdessä Uudenmaan ELY-keskuksen, poliisin, Liikenneturvan sekä muiden yhteistyötahojen kanssa lähteä toteuttamaan jatkuvaa ja suunnitelmallista liikenneturvallisuustyötä.

Työssä määritettävien liikenneympäristön parantamistoimenpiteiden osalta keskitytään pieniin ja tehokkaisiin liikenneturvallisuutta parantaviin toimenpiteisiin. Koska liikenneonnettomuuksien taustalla on lähes aina inhimillinen tekijä, tullaan suunnitelmassa panostamaan myös liikennekasvatuksen, valistuksen ja tiedottamisen toimenpiteisiin. Tammikuussa 2017 suunnitelman lähtökohdaksi laaditussa liikkumiskyselyssä nousi esille erityisesti autojen korkeat nopeudet, mistä johtuen Kirkkonummella suojateiden ylittäminen koetaan usein vaaralliseksi. Suunnitelman laadinnan yhteydessä tarkastellaan myös Kirkkonummella viime vuosina tapahtuneiden liikenneonnettomuuksien syitä. Tavoitteena on saada Kirkkonummen liikkumisympäristöstä turvallinen kaikille liikkujille.

Kirkkonummen kuntaan on osana turvallisen ja kestävän liikkumisen edistämistä perustettu liikenneturvallisuustyöryhmä, joka kokoontui ensimmäisen kerran kesäkuussa. Työryhmän aktiivisella toiminnalla tullaan jatkossa varmistamaan liikenneturvallisuustyön jatkuvuus Kirkkonummella. Liikenneturvallisuustyöhön sisältyy myös kestävän liikkumisen, kuten kävelyn ja pyöräilyn edistäminen. Työryhmän toiminta koostuu erityisesti liikenneturvallisuusasioista tiedottamisesta, erilaisten kampanjoiden suunnittelusta sekä eri ikäryhmille kohdistettujen liikenneturvallisuus- ja kasvatustyön toimenpiteiden suunnittelusta ja edistämisestä.

Liikenneturvallisuustyöryhmässä on mukana Kirkkonummen kunnan eri hallintokuntien edustajia sekä Uudenmaan ELY-keskus, Liikenneturva, Poliisi, Upinniemen varuskunta, Länsi-Uudenmaan polkijat sekä vanhus- ja vammaisneuvostojen edustajat. Työryhmän toimintaa koordinoi konsulttitoimisto Sito Oy.

Lisätietoja:

Ilmari Viljanen
Liikennesuunnitteluinsinööri
Kirkkonummen kunta

kuva