Kirkkonummelaiset oppilasagentit esittelivät hankkeitaan messuilla

03.04.2018 09:20

Kategoria: Opetus Lapset Nuoret

Oppilaita kirkkonummelaisista Winellska skolanista ja Bobäcks skolasta esittelivät torstaina 28.3.2018 tieto- ja viestintätekniikan hankkeitaan Mediapolun messuilla Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa. Kaiken kaikkiaan messuille osallistui oppilaisryhmiä seitsemästä koulusta.

Winellska skolanin oppilaat esittelivät robotiikkaa ja mallintamista.

Bobäcks skolan oppilaat olivat tehneet matkailuvideoita.

Mediapolussa koulutetaan koulujen oppilasagentteja toimimaan yhdessä kouluyhteisön hyväksi. Oppilasagentti-toiminnassa koko kouluyhteisö kehittää oppimisympäristöä. Koulua edustaa kuuden oppilaan ryhmä, joka yhdessä mediakasvatuksen opiskelijoiden kanssa suunnittelee mediakasvatukseen liittyvän projektin yliopistolla. Oppilaat toteuttavat kyseisen projektin omassa koulussaan opettaen muita oppilaita ja opettajia.

– Mediapolku toteuttaa uutta opetussuunnitelmaa, sillä siinä korostuvat ja tuodaan esiin oppilaiden laaja-alaiset taidot, kertoo Kirkkonummen kunnan sivistystoimen tieto- ja viestintätekniikan suunnittelija Antti Sankala.

Mediakasvatuksen opiskelijat toteuttavat yhdessä oppilasagenttien kanssa monipuolisia mediakasvatusprojekteja Netflixin algoritmien analysoimisesta valeuutisten tunnistamiseen 3D-tulostuksen avulla.

Mediapolku on Helsingin yliopiston ja pääkaupunkiseudun koulujen yhteistyöprojekti, jota on toteutettu jo 1990-luvulta lähtien. Viime vuosina yhteistyökumppanina ovat olleet Keski-Uudenmaan koulut.  Mediapolku tutustuttaa peruskoulujen opettajat, oppilaat ja opiskelijat tieto- ja viestintätekniikan erilaisiin opetuskäytön mahdollisuuksiin ja hyötyihin hauskalla ja innostavalla tavalla.

Lue lisää Mediapolusta ja Oppilasagenteista.

Mediapolku-messuihin osallistuneet yhteiskuvassa