Kirkkoharjun koulu

Suomenkielinen peruskoulu, vuosiluokat 1-9. Keskustan alue

Kirkkoharjun koulu on Kirkkonummen keskustassa sijaitseva suomenkielinen n. 1020 oppilaan peruskoulu. Kirkonkylän koulu ja Kirkkoharjun koulu yhdistyivät 1.1.2014 Kirkkoharjun kouluksi.Kirkkoharjun koulun tavoitteena on tarjota laadukasta perusopetusta ja kasvattaa oppilaista vastuuntuntoisia ja sosiaalisia kansalaisia.

Kirkkoharjun koulussa järjestetään opetusta jossa painotetaan musiikkia, ruotsin kieltä ja matemaattis-luonnontieteellisiä (LUMA) aineita.

LUMA-painotus
Kirkkoharjun koulussa on matemaattis-luonnontiedepainotteinen luokka (luma-luokka), jonka tarkoituksena on tukea matematiikasta ja luonnontieteistä kiinnostuneiden oppilaiden opiskelua. Erillisiä luma-tunteja on sekä 7. että 9. luokalla yksi vuosiviikkotunti. 8. luokalla kaksi vuosiviikkotuntia.

Kielikylpyopetus
Kielikylpyopetus on tarkoitettu ensisijaisesti kirkkonummelaisille suomenkielisille lapsille, jotka ovat olleet päiväkodin kielikylpyryhmässä 1-2 vuotta koulun alkaessa. Kielikylpyesikoulussa oppilas on saanut valmiuksia toimia kaksikielisessä ympäristössä ja oppinut opetuskieltä niin, että hän ymmärtää perusopetukseen siirryttyään opettajan puhetta ja pystyy opiskelemaan ruotsin kielellä

Musiikki-painotus
Kirkkoharjun koulussa voi opiskella musiikkia painotetusti vuosiluokilla 3−9.
Syksyllä 2016 voimaantulleen opetussuunnitelman mukaan musiikkia on 3-4 vuosiviikkotuntia luokkatasosta riippuen. Viidennen ja kuudennen luokan valinnaistunti on musiikkiluokkalaisilla aina musiikkia. Luokilla 7−9 musiikkiluokkalaisten musiikin tunnit saadaan valinnaisaineiden tuntikiintiöstä, mikä rajoittaa muita valintoja. 

Yhteyshenkilöt
Maarit Mäkäläinen
Puh. 040 595 4271

rehtori
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Annamaija Kylä-Setälä
Puh. 040 126 9294

Apulaisrehtori
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Leila Rajaheimo
Puh. 040 126 9319

Koulusihteeri
A-talon kanslia

etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Sarianna Jylhä-Matilainen
Puh. 040 126 9326

Koulusihteeri
E-talon kanslia

etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Jussi Halsas

Vahtimestari

0400408767

etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Petri Koivunen

Vahtimestari

040-1269338

etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Sakari Tamminen

Iltavahtimestari

040-573 7396

etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Kirkkotallintie 6 A 02400 KIRKKONUMMI
Puh. 040 595 4271
rehtori Maarit Mäkäläinen
Kirkkoharjun koulu
Kirkkoharjun koulun omat sivut

Aukioloajat

maanantai-perjantai
08:00 - 16:00