Kirkkoharjun koulu

Suomenkielinen peruskoulu, vuosiluokat 1-9. Keskustan alue

Kirkkoharjun koulu on Kirkkonummen keskustassa sijaitseva suomenkielinen n. 1020 oppilaan peruskoulu. Kirkonkylän koulu ja Kirkkoharjun koulu yhdistyivät 1.1.2014 Kirkkoharjun kouluksi.Kirkkoharjun koulun tavoitteena on tarjota laadukasta perusopetusta ja kasvattaa oppilaista vastuuntuntoisia ja sosiaalisia kansalaisia.

Kirkkoharjun koulussa järjestetään opetusta jossa painotetaan musiikkia, ruotsin kieltä ja matemaattis-luonnontieteellisiä (LUMA) aineita.

LUMA-painotus
Kirkkoharjun koulussa on matemaattis-luonnontiedepainotteinen luokka (luma-luokka), jonka tarkoituksena on tukea matematiikasta ja luonnontieteistä kiinnostuneiden oppilaiden opiskelua. Erillisiä luma-tunteja on sekä 8. että 9. luokalla kaksi vuosiviikkotuntia. 7. luokalla lisätunteja ei ole käytössä.

Kielikylpyopetus
Kielikylpyopetus on tarkoitettu ensisijaisesti kirkkonummelaisille suomenkielisille lapsille, jotka ovat olleet päiväkodin kielikylpyryhmässä 1-2 vuotta koulun alkaessa. Kielikylpyesikoulussa oppilas on saanut valmiuksia toimia kaksikielisessä ympäristössä ja oppinut opetuskieltä niin, että hän ymmärtää perusopetukseen siirryttyään opettajan puhetta ja pystyy opiskelemaan ruotsin kielellä

Musiikki painotus
Kirkkoharjun koulussa voi opiskella musiikkia painotetusti vuosiluokilla 3−9.
Syksyllä 2016 voimaantulleen opetussuunnitelman mukaan musiikkia on 3-4 vuosiviikkotuntia luokkatasosta riippuen. Viidennen ja kuudennen luokan valinnaistunti on musiikkiluokkalaisilla aina musiikkia. Luokilla 7−9 musiikkiluokkalaisten musiikin tunnit saadaan valinnaisaineiden tuntikiintiöstä, mikä rajoittaa muita valintoja. 

Koulu alkaa 15.8!
Luokat 1-7 aloittavat klo 9.00. Luokat 8-9 aloittavat klo 10.00. Tervetuloa!

Yhteyshenkilöt
Leila Rajaheimo
Puh. 040 126 9319

Koulusihteeri
A-talon kanslia

etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Sirkka Hakkarainen
Puh. 040 126 9326

Koulusihteeri
E-talon kanslia

etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Annamaija Kylä-Setälä
Puh. 040 126 9294

Apulaisrehtori
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Maarit Mäkäläinen
Puh. 040 595 4271

rehtori
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Jussi Halsas

Vahtimestari

0400408767

etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Pia Salminen

Vastaava vahtimestari

0407444933

etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Kirkkotallintie 6 A 02400 Kirkkonummi
Puh. 040 595 4271
rehtori Maarit Mäkäläinen Paikallis- tai matkapuhelumaksu
Kirkkoharjun koulu
Aukioloajat
maanantai, tiistai, keskiviikko, torstai, perjantai
08:00 - 16:00