Kiinteistötoimitusten uskotut miehet

Jukka Heikkinen vihr
Antti Poikkeus vihr
Rose-Marie Fager-Pintilä vihr
Leena Riipinen kok
Juha Blomfelt kok
Ari Liuhta sdp
Hannu Väliviita kesk
Timo Kallioinen ps
Hans Holopainen rkp/kd
Simon Lindberg rkp/kd
Erik Lundqvist rkp/kd
Ann Lönnberg rkp/kd
Sami Sailo kok