Kiinteistöjen yhteisjärjestelysopimuksen hyväksyminen

04.11.2022 08:27

Kategoria: Kuulutukset

Rakennus- ja ympäristölautakunnan päätös 25.10.2022 § 143 yhteisjärjestelysopimuksen hyväksymiseksi, koskien Vesitorninmäen asemakaavan korttelin 453 kaava-alueen tonttien
257-437-1-165 (AK-tontti A), 257-437-1-150 (AK-tontti B), 257-437-1-149 (AK-tontti C) ja 257-437-1-151 (AH-tontti) omistajien välistä yhteisjärjestelysopimusta. 

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 4.11.2022, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia Helsingin hallinto-oikeuden käsiteltäväksi (oikaisuvaatimus). Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen antamisesta Helsingin hallinto-oikeudelle postitse osoitteeseen Sörnäistenkatu 1, 00580 HELSINKI tai sähköpostitse helsinki.hao@oikeus.fi. 

Oikaisuvaatimuksen tekoaika päättyy 5.12.2022. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Sähköpostitse valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Kirkkonummella 3.11.2022

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Liite: Päätös yhteisjärjestelysopimuksesta Jokiniityntie 26, 28, 24 ja 22
Liite: Kiinteistöjen yhteisjärjestelysopimus, hyväksytty 25.10.2022 § 143
Liite: Asemapiirros, hyväksytty  25.10.2022 § 143

Rakennus- ja ympäristölautakunnan päätös 25.10.2022 § 143:
https://kirkkonummi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=20221240-7