Kiinteistöjen vastuu kasvillisuuden hoidosta

29.09.2020 10:00

Kategoria: Kadut ja tiet

Katualueiden talvikunnossapito edellyttää, että kiinteistöjen pihojen kasvillisuus ei ulotu kadulle ja kevyen liikenteen väylälle.

Taloyhtiöiden ja tontinomistajien velvollisuuksiin kuuluu poistaa omalta pihalta kadulle ja kevyen liikenteen väylälle työntyvät oksat ja muut kasvien osat.

Tonteilla kasvavan kasvillisuuden hoito on aina kiinteistön vastuulla. Pihoilla ja tonteilla kasvavia puita ja pensaita ei saa päästää hallitsemattomasti rönsyilemään tontin ulkopuolelle, vaan ne pitää leikata ajoissa liikenneturvallisuuden ja esteettömän näkyvyyden varmistamiseksi.

Jos tontilla kasvavien puiden oksat ulottuvat kadulle, täytyy ajoradan ylle jäädä vapaata tilaa vähintään 5 metriä. Korkeiden ajoneuvojen kallistumisen takia alaoksien tulee olla vähintään tällä korkeudella myös puoli metriä ajoradan ulkopuolella. Jalkakäytävillä ja pyöräteillä vapaata tilaa tarvitaan korkeussuunnassa 3,5 metriä, jotta myös isot koneet mahtuvat kulkemaan oksiston alta.

Kunnan vastuulle kuuluu puistoissa sekä katujen viherkaistoilla ja keskikorokkeilla kasvavien puiden ja pensaiden hoito.

Lisätiedot täältä.

Turvallista vihreää