Kielipolku Kirkkonummella

Kirkkonummen suomenkielisissä peruskouluissa tarjottavat kielenopiskelumahdollisuudet:

A1-kieli

A2-kieli

B1-kieli

B2-kieli

1. luokka

Kaikki aloittavat A1-kielen opiskelun. Valittavana englanti tai ruotsi

englanti tai ruotsi 1 tunti/viikko

2. luokka

Valittu A1-kieli jatkuu.

3. luokka

Valittu A1-kieli jatkuu.

4. luokka

Valittu A1-kieli jatkuu.

Mahdollisuus valita ruotsi, ranska, saksa tai englanti (A2).

ruotsi, ranska, saksa tai englanti 2 tuntia/viikko

A1-ruotsia opiskelevien tulee valita ensimmäinen vieras kieli.

5. luokka

Valittu A1- ja A2-kieli jatkuu

ruotsi, ranska, saksa tai englanti 2 tuntia/viikko

6. luokka

Valittu A1- ja A2-kieli jatkuu.

Ruotsi (B1) alkaa niillä, jotka eivät sitä vielä opiskele.

ruotsi, ranska, saksa tai englanti 2 tuntia/viikko

7. luokka

Valittu A1- ja A2-kieli jatkuu.

B1-kieli jatkuu.

ruotsi, ranska, saksa tai englanti 2 tuntia/viikko

 

ruotsi 1 tunti/viikko

8. luokka

Valittu A1- ja A2- kieli jatkuu.

B1-kieli jatkuu.

Mahdollisuus valita ranska, saksa, venäjä tai espanja (B2).

ruotsi, ranska, saksa tai englanti 2 tuntia/viikko ruotsi 1 tunti/viikko

ranska, saksa venäjä tai espanja 2 tuntia/viikko

Jos opiskelee jo A2-ranskaa tai A2-saksaa, tätä valintaa ei tehdä.

9. luokka

Valittu A1- ja A2- kieli jatkuu.

B1-kieli jatkuu.

B2-kieli jatkuu.

englanti tai ruotsi 2 tuntia/viikko ruotsi, ranska, saksa tai englanti 2 tuntia/viikko ruotsi 2 tuntia/viikko

ranska, saksa venäjä tai espanja 2 tuntia/viikko

Kieltenopiskelu alkaa kaikilla oppilailla 1. vuosiluokan kevätlukukaudella. Kirkkonummella valittavana on englannin tai ruotsin kieli. Ruotsin kielen ryhmä muodostetaan, mikäli vähintään 12 oppilasta koulusta sen valitsee. Valitun kielen opiskelu (A1) jatkuu koko perusopetuksen ajan eli 9. vuosiluokan loppuun saakka. Tämä valinta vaikuttaa jatkossa muihin kielivalintoihin sekä mahdollisesti valinnaisaineiden valintaan yläkoulussa.

Oppilaiden on mahdollista valita 4. vuosiluokalta alkava toinen pitkä eli ns. A2-kieli. Valittavana ovat ruotsin, ranskan tai saksan kieli. Ryhmä muodostetaan, mikäli vähintään 12 oppilasta valitsee ko. kielen. A2-kielen valinta tehdään koko perusopetuksen ajaksi, eli 9. vuosiluokan loppuun saakka. Valittua kieltä opiskellaan kaikilla vuosiluokilla 2 tuntia viikossa. Valintapäätös on sitova, eli valintapäätöksen tekemisen jälkeen osallistuminen opetukseen on pakollista. A1-ruotsin opiskelevien tulee aloittaa 4. luokalta alkaen vieraan kielen opiskelu.

Kielivalinnalla on vaikutusta yläkoulussa valittaviin valinnaisaineisiin. Mikäli oppilas valitsee 4. luokalta alkavana toiseksi pitkäksi vieraaksi kieleksi (A2) ranskan tai saksan, hän ei voi valita enää 8. luokalla alkavaa B2-kieltä.

Mikäli oppilaalla on oppimissuunnitelma, on kielivalinnasta hyvä keskustella myös erityisopettajan kanssa. Huoltajan ei tarvitse osata opiskeltavaa kieltä, kielenopiskelun tukeminen ja kannustaminen riittävät. 
 
Harkittaessa valinnaisen kielen valintaa on hyvä huomioida, että valinnan perusteina ovat: 
oppilaan oma kiinnostus ja motivaatio 
äidinkielen hyvä osaaminen 
hyvät opiskelutaidot 

Mahdolliset kielipolut muodostuvat kielivalinnasta riippuen seuraavasti:
POLKU 1:
A1 englanti (1.luokka), B1 ruotsi (6.luokka)
POLKU 2:
A1 englanti (1.luokka), B1 ruotsi (6.luokka), B2 ranska/saksa/venäjä/espanja (8.luokka, valinnainen)
POLKU 3:
A1 englanti (1.luokka), A2 ranska/saksa (4.luokka, valinnainen), B1 ruotsi (6.luokka)
POLKU 4:
A1 englanti (1.luokka), A2 ruotsi (4.luokka), B2 ranska/saksa/venäjä/espanja (8.luokka, valinnainen)
POLKU 5:
A1 ruotsi (1.luokka), A2 englanti (4.luokka), B2 ranska/saksa/venäjä/espanja (8.luokka, valinnainen)
POLKU 6:
A1 ruotsi (1.luokka), A2 saksa/ranska (4.luokka).