Kielipolku Kirkkonummella

Kirkkonummen suomenkielisissä peruskouluissa tarjottavat kielenopiskelumahdollisuudet:

Kieltenopiskelu alkaa kaikilla oppilailla 3. vuosiluokalla. Tällöin aloitettu englannin kielen opiskelu (A1) jatkuu koko perusopetuksen ajan eli 9. vuosiluokan loppuun saakka. Oppilaiden on mahdollista valita 4. vuosiluokalta alkava toinen pitkä eli ns. A2-kieli. Valittavana ovat ruotsin, ranskan tai saksan kieli. Ryhmä muodostetaan, mikäli vähintään 12 oppilasta valitsee ko. kielen. A2-kielen valinta tehdään koko perusopetuksen ajaksi, eli 9. vuosiluokan loppuun saakka. Valittua kieltä opiskellaan kaikilla vuosiluokilla 2 tuntia viikossa. Valintapäätös on sitova, eli valintapäätöksen tekemisen jälkeen osallistuminen opetukseen on pakollista.

Kielivalinnalla on vaikutusta yläkoulussa valittaviin valinnaisaineisiin. Mikäli oppilas valitsee 4. luokalta alkavana toiseksi pitkäksi vieraaksi kieleksi (A2) ranskan tai saksan, hän ei voi valita enää 8. luokalla alkavaa B2-kieltä.

Mikäli oppilaalla on oppimissuunnitelma, on kielivalinnasta hyvä keskustella myös erityisopettajan kanssa. Huoltajan ei tarvitse osata opiskeltavaa kieltä, kielenopiskelun tukeminen ja kannustaminen riittävät. 
 
Harkittaessa valinnaisen kielen valintaa on hyvä huomioida, että valinnan perusteina ovat: 
oppilaan oma kiinnostus ja motivaatio 
äidinkielen hyvä osaaminen 
hyvät opiskelutaidot 


 
LUKUVUONNA 2019-2020 ALOITTAINEIDEN OPPILAIDEN KIELIPOLKU KIRKKONUMMELLA

 Kieltenopiskelu alkaa kaikilla oppilailla 1. vuosiluokalla, 1.1.2020 alkaen. Tällöin valitaan joko englannin tai ruotsin kieli (A1), jota opiskellaan koko perusopetuksen ajan eli 9. vuosiluokan loppuun saakka. Tämä valinta vaikuttaa jatkossa muihin kielivalintoihin sekä mahdollisesti valinnaisaineiden valintaan yläkoulussa. Seuraava kielipolkukaavio havainnollistaa myös asiaa

Mahdolliset kielipolut muodostuvat kielivalinnasta riippuen seuraavasti:
POLKU 1:
A1 englanti (1.luokka), B1 ruotsi (6.luokka)
POLKU 2:
A1 englanti (1.luokka), B1 ruotsi (6.luokka), B2 ranska/saksa/venäjä/espanja (8.luokka, valinnainen)
POLKU 3:
A1 englanti (1.luokka), A2 ranska/saksa (4.luokka, valinnainen), B1 ruotsi (6.luokka)
POLKU 4:
A1 englanti (1.luokka), A2 ruotsi (4.luokka), B2 ranska/saksa/venäjä/espanja (8.luokka, valinnainen)
POLKU 5:
A1 ruotsi (1.luokka), A2 englanti (4.luokka), B2 ranska/saksa/venäjä/espanja (8.luokka, valinnainen)
POLKU 6:
A1 ruotsi (1.luokka), A2 saksa/ranska (4.luokka).