Kielikylpy

Kirkkonummella järjestetään kielikylpyopetusta Kirkkoharjun ja Gesterbyn kouluissa

Kun eri oppiaineiden opetuksessa käytetään muuta kuin koulun opetuskieltä, kieli ei ole pelkästään opetuksen ja oppimisen kohde vaan myös väline eri oppiaineiden sisältöjen oppimiseen. Tämä ajatus toteutuu ruotsin kielen kielikylpyopetuksessa, jota annetaan Gesterbyn ja Kirkkoharjun kouluissa. Kielikylpyopetuksen keskeisenä tavoitteena on toiminnallinen ruotsin kielen taito, jolloin oppilaat omaksuvat vierasta kieltä käytännön ja opetettavien aineiden avulla. Eri oppiaineiden sisältöjen opiskelu tapahtuu osittain kielikylpykielellä, joten valittaessa oppilaita kielikylpyopetukseen on keskeistä huomioida lapsen valmiudet ymmärtää, käyttää ja omaksua ruotsin kieltä.

Kielikylpyopetus on tarkoitettu Kirkkonummen kunnan alueella vakituisesti asuville äidinkieleltään suomenkielisille oppilaille.

Kielikylpyluokkaan valittavalta oppilaalta edellytetään, että hän on osallistunut joko suomenkielisen opetustoimen järjestämään kielikylpyesiopetukseen tai ruotsinkielisen päivähoidon järjestämään esiopetukseen tai huoltaja esittää tosiallisesti, että lapsi omaa esiopetuksessa hankittavan ruotsin kielen taidon.

Kielikylpyluokalle otetaan ensimmäiselle luokalle 26 oppilasta. Luokka perustetaan, mikäli luokalle hyväksytään vähintään 18 oppilasta.

Oppilaat valitaan luokkaan huoltajien hakemusten perusteella. Mikäli hakijoita on enemmän kuin 26, etusijalla ovat oppilaat, jotka ovat käyneet kunnan oman kielikylpyesiopetuksen. Muuten oppilaiden valinta suoritetaan arvalla.

Vuosiluokille 2.-6. voidaan ottaa oppilailta, jos luokassa on vähemmän kuin 26 oppilasta. Vuosiluokille 7.-9. voidaan ottaa oppilaita, jos luokassa on vähemmän kuin 24 oppilasta. Näissä tapauksissa edellyttäen, että valittava oppilas on opiskellut vastaavassa ruotsinkielisessä kielikylpyopetuksessa vastaavan määrän kuin jo luokalla opiskelevat oppilaat.

Edellytykset

Kielikylpyluokalle otetaan ensimmäiselle luokalle 26 oppilasta. Luokka perustetaan, mikäli luokalle hyväksytään vähintään 18 oppilasta.

Oppilaat valitaan luokkaan huoltajien hakemusten perusteella. Mikäli hakijoita on enemmän kuin 26, etusijalla ovat oppilaat, jotka ovat käyneet kunnan oman kielikylpyesiopetuksen. Muuten oppilaiden valinta suoritetaan arvalla.

Vuosiluokille 2.-6. voidaan ottaa oppilailta, jos luokassa on vähemmän kuin 26 oppilasta. Vuosiluokille 7.-9. voidaan ottaa oppilaita, jos luokassa on vähemmän kuin 24 oppilasta. Näissä tapauksissa edellyttäen, että valittava oppilas on opiskellut vastaavassa ruotsinkielisessä kielikylpyopetuksessa vastaavan määrän kuin jo luokalla opiskelevat oppilaat.

Vastuutaho:
Kirkkonummen kunta/Kyrkslätts kommun (tuottaja)
Kansalaiset,Lapset ja lapsiperheet
Perusopetus
opetusryhmät / musiikkiluokat, opetus / perusopetus, koulut (oppilaitokset) / peruskoulu, opetus / painotettu opetus