Kieli ja kulttuuri

Kieli- ja kulttuuritietoinen varhaiskasvatus ja suomi toisena kielenä -opetus

Lähes kaikissa varhaiskasvatuksen lapsiryhmissä on lapsia, joiden kotona puhutaan jotakin muutakin kieltä kuin suomea. Kieli- ja kulttuuritietoinen varhaiskasvatus koskee kaikkia lapsia. Siinä kielet, kulttuurit ja katsomukset ovat osa varhaiskasvatuksen kokonaisuutta.

Monikieliset lapset oppivat suomen kieltä suunnitelmallisen Suomi toisena kielenä (S2) opetuksen ja kuullun kielen omaksumisen kautta. Suomen kielen oppimisen seurannan tukena käytetään mm. Pienten kielireppua.

Lapsen oman äidinkielen oppiminen on tärkeää, sillä se on perusta lapsen ajattelulle ja tunteille. Äidinkieli on myös tärkeä uusien kielten ja tiedon oppimisessa ja omaksumisessa. Lapsen äidinkielen ja kulttuurin säilymisestä ja kehittämisestä vastuu on ensisijaisesti huoltajilla.

Varsinaista oman äidinkielen opetusta tarjotaan peruskoulussa tietyille kohderyhmille. Esiopetuksen em. kohderyhmiin kuuluvat oppilaat voivat osallistua opetukseen, mikäli ryhmät perustetaan ja niissä on tilaa. Opetusryhmät toimivat kouluilla.