Keskustan vesitornin ympärillä kunnallistekniikan ensimmäisen vaiheen rakentaminen jatkuu

31.01.2019 07:33

Kategoria: Kadut ja tiet

Vesitorninmäen asemakaava-alueen katujen rakentaminen on alkanut syksyllä 2018 ja talven aikana töitä on jatkettu. Syksyn ja alkutalven aikana alueella on tehty pohjanvahvistuksia, maaleikkauksia ja rakennettu vesijohtolinjoja. Rakentaminen jatkuu edelleen vesijohtolinjojen osalta ja myöhemmin keväällä rakennetaan muuta kunnallistekniikkaa kuten kaukolämpölinjoja. Jolkbyn ja Kyrkvallan alueiden välissä olevalle peltoalueelle on aloitettu puistoraittien rakentaminen pintamaiden poistolla. Peltoalueella töitä tehdään talvella, koska talviaikaan maa on kantavampaa.

Kevään aikana käynnistyy myös Jolkbyn - joen ylittävän kevyen liikenteen sillan rakentaminen urheilupuistoon sekä Vanhan Rantatien alittavan alikulun rakentaminen. Alikulku luo jalankulkijoille ja pyöräilijöille turvallisen suoran yhteyden Kirkkolaaksosta Vesitorninmäen alueelle. 

Vesitorninmäen ensimmäisen vaiheen rakentamisen on määrä valmistua kesään 2020 mennessä.

Lisätietoa hankkeen etenemisestä: 

https://www.kirkkonummi.fi/keskisen-kirkkonummen-rakennushankkeet ja

kunnallistekniikka@kirkkonummi.fi

Vesitorninmäen 1. vaihe