Keskustan vedet Vaasiin

30.01.2019 16:08

Kategoria: Asuminen ja ympäristö Vesihuolto Info, asiointi, päätöksenteko ja hallinto

Vaasi on voittaja

Kirkkonummen kunnan päättäjistä, virkamiehistä ja rakentamisen asiantuntijasta muodostettu raati päätti, että kuntakeskuksen vanha vesitorni korvataan uudella pyöreälinjaisella, ”Vaasiksi” nimetyllä vesitornilla. Nettiäänestyksessä (17.-24.1.2019) kuntalaisilla oli mahdollisuus antaa mielipiteensä ehdolla olleista kolmesta suunnitelmista, joiden työnimet olivat ”Vaasi”, ”Metsä” ja ”Lyhty".

Maanantaina 28.1. kokoontuneen raadin tehtävänä oli valita kolmesta laaditusta vaihtoehdosta toteuttamiskelpoisin. Kunnan tehtävänannossa painotettiin vesitornin arkkitehtuurin ilmettä ja sopivuutta ympäristöön, sillä se sijaitsee kuntakeskuksessa näkyvällä paikalla.

Raadin mukaan voittanut suunnitelma ”Vaasi” on olemukseltaan selvästi uudenlainen: rakennus on eleetön ja maljamainen rakenne ilmentää läpinäkyvänä veden kaltaista aineettomuutta, mutta luo silti identiteettiä alueelle Vesitornimäen uutena maamerkkinä.

Valaistuksen avulla rakennukselle voidaan luoda moni-ilmeisyyttä myös pimeän aikaan. 

Raadin valintaan vaikuttivat lisäksi turvallisuusnäkökohdat ja elinkaarikustannukset. Maljamaisen rakenteen ulkoverhoilun kestoikä arvioitiin huomattavasti pidemmäksi kuin kahdessa muussa vaihtoehdossa. Ulkoverhoilun suojassa sijaitseva varsinainen vesisäiliö toteutetaan betonirakenteena.

Vaihtoehtoiset suunnitelmat oli ideoinut työryhmineen arkkitehti Arja Sippola FCG Arkkitehdit Oy:stä. Sippola kertoo voittaneen ehdotuksen syntyneen kuitenkin ensisijaisesti teknisistä lähtökohdista: vesimassa piti sijoittaa optimaalisen vedenpaineen vuoksi matalalle, joten veistoksellista korkeaa tornia ei ollut mahdollista suunnitella. Matala ja leveä säiliö sai ympärilleen kevyen ja kirkkaan maljan. Alumiiniverkkoinen kuori kätkee sisälleen noin 15 metriä korkean ja 2300 kuution vesisäiliön. Pimeän ajan valaistus suunnitellaan sellaiseksi, että vesitorni erottuu etäältäkin ja antaa pehmeän valon alueella liikkuville.

"Valkkaa vesitorni" -kampanja

Kirkkonummen arkkitehtuuripoliittisen ohjelman 2017 mukaisesti tässä hankkeessa kuntalaisille annettiin vaikuttamismahdollisuus sekä pyrittiin suunnittelutyössä ennakkoluulottomuuteen ja uudenlaiseen ajatteluun siitä, millainen vesitorni voisi olla. Raadin valinnan tueksi järjestetyssä yleisöäänestyksessä annettiin huikeat, yli tuhat ääntä. Kuntalaiset kommentoivat vaihtoehtoja monipuolisista näkökulmista. Sadoissa kommenteissa pohdittiin vaihtoehtojen ulkonäköä, valaistusmahdollisuuksia ja paikallisidentiteetin ilmentymää. Myös huoli säiliöpinnan töhrimisestä nousi kommenteissa esille. Rakennuksen valaisua pidettiin yleisesti erittäin toivottuna.

”Vaasi” oli myös yleisön suosikki ja se sai ylivoimaisesti eniten kannatusta, liki puolet annetuista äänistä, yhteensä 517. Suunnitelmaa pidettiin kiinnostavana, mutta rauhallisena ja aikaa kestävänä ratkaisuna. Yhden vastaajan sanoin ”Se on kevyt ja maljamainen. Veden on siinä hyvä olla.”

Vaihtoehto ”Metsä” sai 358 ääntä. Suunnitelmaa pidettiin kevyenä ja maastoon sopivana. Monet myös toivoivat, että vanhan vesitornin tuttu muoto säilyisi maisemassa. ”Vaihtoehto "Metsä" on kaikkein luonnonmukaisin ja soveltuu maisemaan parhaiten, sijaitseehan vesitorni keskellä metsää. Lisäksi on rakenteeltaan keveä.”

Lieriön muotoinen ”Lyhty”, jonka valintaa moni perusteli juuri näyttävällä valaistuksella, keräsi 266 ääntä. ”Lyhty on staattinen mutta hyvin eloisa teos. Sisältäpäin valaistavat aukot kuvastaa liikettä, aaltoja, merituulta, lintuja”.

Valinnan tehneeseen raatiin kuuluivat kunnanvaltuuston puheenjohtaja, arkkitehti Anders Adlercreutz, Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunnan puheenjohtaja Jens Gellin, kuntatekniikan toimialajohtaja Anna-Kaisa Kauppinen, kunnanarkkitehti Tero Luomajärvi, vesihuoltopäällikkö Anna Arosilta-Gurvits ja Vantaan Hiekkaharjun vesitornia suunnitellut Jouni Mustakangas Pöyry Oyj:stä.

Yleisöäänestykseen osallistuneiden kesken arvottu palkinto on toimitettu voittajalle.

Nykyinen, vuonna 1973 rakennettu ja huonokuntoiseksi todettu vesitorni puretaan kevättalvella 2019. Korvaavan vesitornin rakennustyöt pyritään käynnistämään tulevana kesänä. Uusi, tilavuudeltaan yli kaksi kertaa nykyistä vesitornia suurempi vesisäiliö valmistuu vuonna 2020. Tulevaa Vesitorninmäen asuntoaluetta palvelevat ulkoilureitit rakennetaan niin, että ne linjataan liki ”Vaasi”-vesitornia ja sen lähialueesta pyritään tekemään kaikin puolin viihtyisä.

Vesitorni