Keskustaan sijoittuvan Vesitorninmäen kunnallistekniikan rakentaminen alkaa

26.09.2018 11:20

Kategoria: Kadut ja tiet

Katso video: https://www.youtube.com/watch?v=gaEo1FUASrk&feature=youtu.be

Vesitorninmäen asemakaava alueen kunnallistekniikan rakentaminen on alkanut ykkösvaiheen osalta. Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan alueen länsiosa, johon kuuluu uusi Jokiniityntie, Jolkbyn joen ylittävä kevyen liikenteen silta urheilupuiston puolelle ja puistoraitit. Samassa urakassa rakennetaan Jokirinteen oppimiskeskuksen pihan toimintoja täydentävä lasten liikunnallinen alue, katusählykenttä, monitoimiareena, katukoriskenttä ja ulkokuntoilualue. Jokirinteen oppimiskeskus sijoittuu rakennettavan Jokiniityntien varrelle.

Alueen kunnallistekniikan suunnittelusta vastannut FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy on laatinut videon, jossa esitellään visuaalisempi kuva tulevasta alueesta ja siitä nähdään kuinka eri rakenteet sijoittuvat maastoon. Video on vain digitaalinen malli, ei lopullinen rakennussuunnitelma. Videon lopussa nähdään myös toisen rakentamisvaiheen suunnitelma. Toinen vaihe käynnistyy aikaisintaan vuonna 2021.


Alueen urakoitsijana toimii Oy Göran Hagelberg Ab. Vesitorninmäen ykkösvaiheen on tarkoitus valmistua vuoden 2020 kesään mennessä.

Vesitorninmäki