Keskisen Kirkkonummen suunnitteluhankkeet

Nettisivujamme päivitetään parhaillaan ja niiden rakenne hieman muuttuu. Uusien hankkeiden päivitetyt tiedot tulevat sivuille kevään kuluessa.
Lisätietoa hankkeista: kunnallistekniikka@kirkkonummi.fi


Hanke: Finnsbackan ja Pitäjäntuvan puistojen rakennussuunnitelu

Kuvaus:

Tässä hankkeessa laaditaan rakennussuunnitelmat Finnsbackan ja Pitäjäntuvan puistoille.

Alustava aikataulu:

Suunnitelmien on määrä valmistua syksyllä 2019.

Tapahtunut tähän mennessä:


Hanke: Meikon p-alueen laajennuksen suunnittelu

Kuvaus:

Hankkeessa laaditaan suunnitelmat Meikon luonnonsuojelualueen pysäköintipaikan laajennukselle.

Alustava aikataulu:

Suunnitelmat on määrä valmistua syksyn 2019 aikana.

Tapahtunut tähän mennessä:


Hanke: Munkinmäentien jatko ja Munkinniityn kevyen liikenteen väylän rakennussuunnittelu

Kuvaus:

Munkinmäentietä jatketaan kaavan mukaiselle kääntöpaikalle asti. Tällä varaudutaan muun muassa Prisman laajenemiseen. Munkinniityn kevyen liikenteen väylä alkaa Munkinmäentien kääntöpaikalta ja jatkuu Tolsan asemalle asti. Yhteys tulee olemaan osa pääpyöräilyreittiä. Väylä asvaltoidaan ja valaistaan.

Alustava aikataulu:

Alustava rakennusaikataulu 2020.

Tapahtunut tähän mennessä:

Hankkeelle on valittu suunnittelija alkukesällä 2018.

Suunnittelua palvelevat maaperätutkimukset suoritetaan elokuun 2018 aikana.

Rakennussuunnittelu on käynnissä. 


Hanke: Keskustan yleissuunnittelu

Kuvaus:

Tässä hankkeessa suunnitellaan keskustan katujen, kevyen liikenteen väylien ja vesihuollon yleissuunnitelmat. Lisäksi suunnitellaan pääkirjaston takana sijaitsevan Rovastinpuiston rakennussuunnitelmat. Hankkeeseen kuuluu useita asemakaava-alueita sekä Pedersin alue, jossa suunnitellaan liittymäratkaisut kantatie 51:lle.

Alustava aikataulu:

Kaikkien hankkeessa mukana olevien alueiden suunnitelmat ovat valmiit keväällä 2019.

Tapahtunut tähän mennessä:

Suunnittelukonsultti valitaan syyskuussa.

Maaperätutkimuksia tehdään talven/kevään 2019 aikana.

SUUNNITTELU ON KÄYNNISTYNYT. TÄYDEMMÄMME TIETOJA SUUNNITTELUN EDETESSÄ.