Keskisen Kirkkonummen suunnitteluhankkeet

Urakoiden suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvissä kysymyksissä voi kysellä kunnallistekniikka@kirkkonummi.fi.


Hanke: Volsintien jalankulku- ja polkupyörätien rakennussuunnittelu

Kuvaus:

Kirkkonummen keskustasta kohti Veikkolaa johtava Volsintie on verrattain mutkainen ja kapea, raskaasti liikennnöity maantie. Jalankulkijoiden turvallisuutta parantamaan suunnitellaan jalankulku- ja polkupyörätie välille Myllykyläntieltä Ingelsintielle. Suunnitellun jalankulku- ja polkupyörätien pituus on noin 1,8 km.  Näin saadaan yhtenäinen jalankulku- ja polkupyörätie keskustasta aina Ingelsintielle asti.

Alustava aikataulu:

Rakennussuunnitelmat valmiit alkusyksyn 2018 aikana. Alustava rakennusaikataulu 2019-2020.

Tapahtunut tähän mennessä:

Rakennussuunnitelma luonnokset ovat valmistuneet alkuvuonna 2018.

Tiesuunnitelmat on hyväksytty.

Tiesuunnitelmat


Hanke: Munkinmäentien jatko ja Munkinniityn kevyen liikenteen väylän rakennussuunnittelu

Kuvaus:

Munkinmäentietä jatketaan kaavan mukaiselle kääntöpaikalle asti. Tällä varaudutaan muun muassa Prisman laajenemiseen. Munkinniityn kevyen liikenteen väylä alkaa Munkinmäentien kääntöpaikalta ja jatkuu Tolsan asemalle asti. Yhteys tulee olemaan osa pääpyöräilyreittiä. Väylä asvaltoidaan ja valaistaan.

Alustava aikataulu:

Rakennussuunnitelmat on tarkoitus valmistua vuoden 2018 aikana.

Tapahtunut tähän mennessä:

Hankkeelle on valittu suunnittelija alkukesällä 2018.

Suunnittelua palvelevat maaperätutkimukset suoritetaan elokuun 2018 aikana.


Hanke: Kirkkolaakson senioripuisto

Kuvaus:

Kirkkolaakson puiston alueelle suunnitellaan senirioille sopiva oma kuntoilu/virkistysalueensa. Alueelle tulee muun muassa esteetön pickicpöytä, linnunpesäkeinu, petankkikenttä ja ulkokuntoiluvälineitä.

Alustava aikataulu:

Suunnitelmat ovat valmiit kesään 2018 mennessä

Tapahtunut tähän mennessä:

Suunnitelmat valmistuivat ja olivat nähtävillä touko-kesäkuussa.

Rakennussuunnitelmat hyväksyttiin heinäkuussa.


Hanke: Kirkkolaakson leikkipaikan laajennus, isot lapset

Kuvaus:

Myös isojen lapsien leikkipaikkaa Kirkkolaaksossa laajennetaan. Lisäksi leikkipaikka tullaan siirtämään hieman eri kohtaan puistoa kuin se nyt on, mutta silti lähelle pienten lasten leikkipaikkaa. Puiston vanhat välineet säilytetään, mutta laajennuksen/siirron myötä leikkipaikalle tulee myös hieman uusia välineitä kuten linnunpesäkeinut.

Alustava aikataulu:

Suunnitelmat on tarkoitus valmistua vuoden 2018 aikana. Alustava rakennusaikataulu on 2019.

Tähän asti tapahtunut:


Hanke: Keskustan yleissuunnittelu

Kuvaus:

Tässä hankkeessa suunnitellaan keskustan katujen, kevyen liikenteen väylien ja vesihuollon yleissuunnitelmat. Lisäksi suunnitellaan pääkirjaston takana sijaitsevan Rovastinpuiston rakennussuunnitelmat. Hankkeeseen kuuluu useita asemakaava-alueita sekä Pedersin alue, jossa suunnitellaan liittymäratkaisut kantatie 51:lle.

Alustava aikataulu:

Kaikkien hankkeessa mukana olevien alueiden suunnitelmat ovat valmiit keväällä 2019.

Tapahtunut tähän mennessä:

Suunnittelukonsultti valitaan syyskuussa.