Keskisen Kirkkonummen rakennushankkeet

Nettisivujamme päivitetään parhaillaan ja niiden rakenne hieman muuttuu. Uusien hankkeiden päivitetyt tiedot tulevat sivuille kevään kuluessa.
Lisätietoa hankkeista: kunnallistekniikka@kirkkonummi.fi


Hanke: Volsintien jalankulku- ja polkupyöräväylän rakentaminen

Kuvaus:

Tässä hankkeessa rakennetaan jalankulku- ja polkupyörätie maantielle 11255 Volsintie välille Myllykyläntie- Ingelsintie. Kirkkonummen keskustasta kohti Veikkolaa johtava Volsintie on verrattain mutkainen ja kapea, raskaasti liikennöity maantie. Hankkeella parannetaan jalankulkijoiden turvallisuutta merkittävästi ja saadaan yhtenäinen jalankulku- ja polkupyörätie keskustasta aina Ingelsintielle asti. 

Alustava aikataulu:

Rakentamisen on määrä alkaa kesällä 2019.

Tapahtunut tähän mennessä:


Hanke: Liikennevalojen uudistaminen

Kuvaus: 

Tässä hankkeessa uudistetaan keskustan ja Vanhan Rantatien ja Knuutintien risteyksen liikennevalot. Lisäksi hankkeessa peruskorjataan bussipysäkki Vanhalla Rantatiellä lähellä Knuutintietä.

Alustava aikataulu:

Hanke on tarkoitus valmistua kesän 2019 aikana

Tapahtunut tähän mennessä:


Hanke: Hermaisenpuiston pyöräpysäköintipaikan rakentaminen

Kuvaus:

Tässä hankkeessa rakennetaan Hermaisenpuiston polkupyöräparkki. Pyöräparkki tulee ennen kaikkea palvelemaan työmatkalikkennettä liityntäpysäköintinä, mutta seon vapaasti kaikkien keskusta alueella pyörällä asioivien käytössä. Hanke toteutetaan yhdessä Traficomin kanssa ja siihen on saatu valtion investointitukea.

Alustava aikataulu:

Pyöräparkki on tarkoitus valmistua syksyn 2019 aikana.

Tapahtunut tähän mennessä:


Hanke: Bussipysäkkien peruskorjaus

Kuvaus:

Tässä hankkeessa peruskorjataan ja uusitaan bussipysäkkejä ja katoksia. Bussipysäkkejä peruskorjataan ELY:n teillä Vanhalla Rantatiellä  yksi pysäkki ja Överbyntiellä yksi pysäkki. Lisäksi Lindalintiellä peruskorjataan yksi pysäkki.

Alustava aikataulu:

Peruskorjausten on määrä valmistua syksyn 2019 aikana.

Tapahtunut tähän mennessä:

 


Hanke: Länsipihan pihakadun p-paikkojen muutoksen rakentaminen 

Kuvaus:

Länsipiha on rakennettu pihakaduksi, jossa on muutamia autopaikkoja. Hankkeessa tehdään muutoksia autopaikkojen sijaintiin ja määrään.

Alustava aikataulu:

Hankkeen on määrä valmistua syksyyn 2019 mennessä

Tapahtunut tähän mennessä:


Hanke: Kiiltomadonkujan kääntöpaikan muutos

Kuvaus:

Tässä hankkeessa muutetaan kiiltomadonkujan kääntöpaikkaa, jotta kadun liikenne ja kunnossapito tulee sujuvammaksi.

Alustava aikataulu:

Hanke on tarkoitus valmistua kesän 2019 aikana. 

Tapahtunut tähän mennessä:


Hanke: Asemanseudun rakentaminen, vaihe 1

Kuvaus:

Tässä hankkeessa rakennetaan kaavan mukaiset alueet, Asemankaari, Asemapuisto, Virkatie, Wiikintie, Nummitie, Ratapuiston alue, pysäköintialueet ja kevyen liikenteen väylät.

Alustava aikataulu:

Rakennusurakka on valmis syksyllä 2019.

Tähän asti tapahtunut:

Työmaa on käynnissä. Urakoitsijana toimii Oy Göran Hagelberg Ab.


Katusuunnitelmat


Hanke: Vesitorninmäen asemakaava-alueen katujen ja puistojen rakentaminen

Kuvaus:

Vesitorninmäen rakentaminen on jaettu kahteen osaan. Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan alueen länsiosa, johon kuuluu uusi Jokiniityntie, Jolkbyn joen ylittävä kevyen liikenteen silta urheilupuiston puolelle ja puistoraitit. Samassa urakassa rakennetaan Jokirinteen oppimiskeskuksen pihan toimintoja täydentävä lasten liikunnallinen alue, katusählykenttä, monitoimiareena, katukoriskenttä ja ulkokuntoilualue. Jokirinteen oppimiskeskus sijoittuu rakennettavan Jokiniityntien varrelle.

Alustava aikataulu:

Ensimmäinen vaihe on tarkoitus valmistua kesällä 2020.

Tähän mennessä tapahtunut:

Urakoitsijaksi on valittu kilpailutuksen perusteella Oy Göran Hagelberg Ab.

Rakennustyöt on aloitettu kesällä 2018.

Syksyn ja alkutalven aikana on tehty pohjanvahvistuksia, maaleikkauksia ja rakennettu vesijohtolinjoja.

Jolkbyn ja Kyrkvallan alueiden välissä olevalle peltoalueelle on aloitettu puistoraittien rakentaminen pintamaiden poistolla. 

Katusuunnitelmat

Alueen kunnallistekniikan suunnittelusta vastannut FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy on laatinut videon, jossa esitellään visuaalisempi kuva tulevasta alueesta ja siitä nähdään kuinka eri rakenteet sijoittuvat maastoon. Video on vain digitaalinen malli, ei lopullinen rakennussuunnitelma. Videon lopussa nähdään myös toisen rakentamisvaiheen suunnitelma. Toinen vaihe käynnistyy aikaisintaan vuonna 2021.


Hanke: Aseman alikulun saneeraus

Kuvaus:

Rautatieaseman alikulun saneerauksessa pinnat peruskorjataan, laiturikatokset kunnostetaan ja aseman etelänpuoleisen luiskan katos muutetaan lasikatteiseksi. Hanke tehdään yhteistyössä Liikenneviraston kanssa.

Alustava aikataulu:

Saneerauksen on tarkoitus valmistua kesään 2019 mennessä.

Tapahtunut tähän mennessä:

Tarjous kilpailun perusteella kohteen urakoitijaksi valittiin Destia Oy.

Työt aloitettiin kesällä 2018.