Keskisen Kirkkonummen rakennushankkeet

Urakoiden suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvissä kysymyksissä voi kysellä kunnallistekniikka@kirkkonummi.fi.


Hanke: Kirkkolaakson koirapuiston rakentaminen

Kuvaus:

Keskusta alueen uusi koirapuisto rakennetaan Kirkkolaakson alueelle. Puisto on helposti saavutettavissa myös kävellen. Kirkkolaaksossa ei ollut mahdollista rakentaa riittävän isokokoisia aitauksia vierekkäin, joten pienten ja isojen koirien aitaukset ovat sijoitettu kokonaan eri kohtiin Kirkkolaakson puistoaluetta. Isojen koirien aitaus tulee olemaan noin 1660 m2 ja pienten koirien noin 860 m2. Molemmissa on omat syväkeräysastiat. 

KOHDE ON VALMISTUNUT.


Hanke: Kirkkolaakson leikkipaikan laajennus, pienet lapset

Kuvaus:

Kirkkolaakson nykyistä leikkipaikkaa tullaan laajentamaan ja lisäämään uusia välineitä. Olemassa olevat välineet tulevat säilymään nykyisillä paikoillaan. Pienten lasten puolella aitausta tullaan muuttamaan ja lisämään uusi portti pohjoispuolelle. Uusina välineinä tulee muun muassa karuselli ja jousieläimet.

KOHDE ON VALMISTUNUT.


Hanke: Asemanseudun rakentaminen, vaihe 1

Kuvaus:

Tässä hankkeessa rakennetaan kaavan mukaiset alueet, Asemankaari, Asemapuisto, Virkatie, Wiikintie, Nummitie, Ratapuiston alue, pysäköintialueet ja kevyen liikenteen väylät.

Alustava aikataulu:

Rakennusurakka on valmis syksyllä 2019.

Tähän asti tapahtunut:

Työmaa on käynnissä. Urakoitsijana toimii Oy Göran Hagelberg Ab.


Katusuunnitelmat


Hanke: Vesitorninmäen asemakaava-alueen katujen ja puistojen rakentaminen

Kuvaus:

Vesitorninmäen rakentaminen on jaettu kahteen osaan. Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan alueen länsiosa, johon kuuluu uusi Jokiniityntie, Jolkbyn joen ylittävä kevyen liikenteen silta urheilupuiston puolelle ja puistoraitit. Samassa urakassa rakennetaan Jokirinteen oppimiskeskuksen pihan toimintoja täydentävä lasten liikunnallinen alue, katusählykenttä, monitoimiareena, katukoriskenttä ja ulkokuntoilualue. Jokirinteen oppimiskeskus sijoittuu rakennettavan Jokiniityntien varrelle.

Alustava aikataulu:

Ensimmäinen vaihe on tarkoitus valmistua kesällä 2020.

Tähän mennessä tapahtunut:

Urakoitsijaksi on valittu kilpailutuksen perusteella Oy Göran Hagelberg Ab.

Rakennustyöt on aloitettu kesällä 2018.

Syksyn ja alkutalven aikana on tehty pohjanvahvistuksia, maaleikkauksia ja rakennettu vesijohtolinjoja.

Jolkbyn ja Kyrkvallan alueiden välissä olevalle peltoalueelle on aloitettu puistoraittien rakentaminen pintamaiden poistolla. 

Katusuunnitelmat

Alueen kunnallistekniikan suunnittelusta vastannut FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy on laatinut videon, jossa esitellään visuaalisempi kuva tulevasta alueesta ja siitä nähdään kuinka eri rakenteet sijoittuvat maastoon. Video on vain digitaalinen malli, ei lopullinen rakennussuunnitelma. Videon lopussa nähdään myös toisen rakentamisvaiheen suunnitelma. Toinen vaihe käynnistyy aikaisintaan vuonna 2021.


Hanke: Aseman alikulun saneeraus

Kuvaus:

Rautatieaseman alikulun saneerauksessa pinnat peruskorjataan, laiturikatokset kunnostetaan ja aseman etelänpuoleisen luiskan katos muutetaan lasikatteiseksi. Hanke tehdään yhteistyössä Liikenneviraston kanssa.

Alustava aikataulu:

Saneerauksen on tarkoitus valmistua kesään 2019 mennessä.

Tapahtunut tähän mennessä:

Tarjous kilpailun perusteella kohteen urakoitijaksi valittiin Destia Oy.

Työt aloitettiin kesällä 2018.


Hanke: Länsi- Kolsarin puistoraittien valaistus

Kuvaus:

Länsi- Kolsarin puistoraiteille toteutetaan valaistus. Valaistus lisätään Osmussaarenkaaren ja Osmussaarentien väliselle polulle sekä Pakrinpolulle.

KOHDE ON VALMISTUNUT.