Keskinen Kirkkonummi

Tallinmäki

Tallinmäen asemakaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Tero Luomajärvi, Anna Hakamäki)

Keskustan urheilupuisto

Keskustan urheilupuiston asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Tero Luomajärvi, Anna Hakamäki)

Asemanseutu 2.vaihe

Kaava hyväksytty kuntatekniikan lautakunnassa. 25.1.2018. Linkki avataan kun kunnanvaltuusto on hyväksynyt kaavan. (piir. 3325 Tero Luomajärvi)

Gesterby

Kaavaluonnosvaihtoehdot nähtävillä 25.1. - 26.2.2016. (piir. 3237, 3238 Annika Pousi)
Kartta vaihtoehto 1
Kartta vaihtoehto 2

Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaava

Kartta
Osayleiskaavamerkinnät- ja määräykset
Kaavaluonnos nähtävillä 18.1. - 19.2.2016. (piir. 3242 Kaisa Kilpeläinen)

Juhlakallio

Uusi  kaavaehdotus hyväksytty kuntatekniikan lautakunnassa 15.2.2018. Kaavaehdotus julkaistaan sivulla ”nähtävänä nyt” kun se on kuulutettu nähtäville.(piir. 3302 Mikael Pettersson)

Tolsanmäki

Uusi  kaavaehdotus hyväksytty kuntatekniikan lautakunnassa 15.2.2018. Kaavaehdotus julkaistaan sivulla ”nähtävänä nyt” kun se on kuulutettu nähtäville. (piir. 3299 Anna Hakamäki)