Kesäkunnossapito

Kesällä katurakenteet ja päällyste pidetään liikenteen tarpeiden edellyttämässä käyttökunnossa. Kesäkunnossapitotöihin kuuluu mm. seuraavia tehtäviä

  • Kadun rakenteiden kunnossapito, kuluneen päällysteen uusiminen ja vaurioiden korjaus
  • Sorapäällysteisen kadun tasaisena pitäminen ja sorapäällysteisen kadun ajoradan pölyn sitominen
  • Katualueella olevien korokkeiden, suojakaiteiden, liikennemerkkien, tiemerkintöjen, valopylväiden ja muiden vastaavien laitteiden kunnossapito
  • Keväisin hiekotusmurskeen poistaminen kadun ajoradalta, kevytliikenteen väylältä ja jalkakäytävältä
  • Katuviheralueiden niittotyöt
  • Kuivatuksen kannalta tarpeelliset ojitus- ja rumputyöt