Kerhot

Kotihoidossa ja kotihoidon tuella olevat 2–5-vuotiaat lapset voivat osallistua kerhotoimintaan.

Kerhot sijaitsevat päiväkotien tai asukaspuistojen yhteydessä ja luontokerhot pihalla tai lähimetsässä. Kerho voi toimia aamu- tai iltapäivisin 2 tai 3 kertaa viikossa. Päivittäinen toiminta-aika on 2,5 tuntia. Kerhojen toiminta on tavoitteellista ja se suunnitellaan etukäteen. Keskeistä toiminnassa on toisten lasten kanssa leikkiminen ja oppiminen toimimaan yhdessä liikkuen, laulaen, leikkien ja askarrellen.

Suomenkieliset kerhot

Ruotsinkielistä kerhotoimintaa tarjotaan, mikäli hakijoita on riittävästi.

Kerhon kuukausimaksu kahdesta kerrasta viikossa on 30 euroa ja kolmesta kerrasta 45 euroa. Kerhotoimintaan osallistuminen ei vaikuta Kelan maksamaan kotihoidontukeen. Jos perheelle maksetaan yksityisen hoidon tukea, ei lapselle voida myöntää kerhopaikkaa.

Kerhopaikka pyritään tarjoamaan mahdollisuuksien mukaan kaikille kerhopaikkaa hakeville.

Lue lisää kerhohausta.

Kansalaiset,Lapset ja lapsiperheet
Lasten päivähoito
varhaiskasvatus / ruotsinkielinen varhaiskasvatus, varhaiskasvatus / suomenkielinen varhaiskasvatus
Suomenkielisen varhaiskasvatuksen palveluohjaus
050 5774 755
varhaiskasvatuksen.palveluohjaus@kirkkonummi.fi

arkisin 8.30 – 11.00 

Servicehandledning inom svenskspråkig småbarnspedagogik
040 0807 631
smabarnspedagogik.servicehandledning@kyrkslatt.fi