Kehitysvammaisten palvelut

Kehitysvammapalvelujen tarkoituksena on tukea, ohjata ja neuvoa kehitysvammaisia henkilöitä ja heidän omaisiaan.

Palveluilla pyritään edistämään kehitysvammaisten henkilöiden elämänlaatua tukemalla itsenäisyyttä ja yhteiskunnallista osallistumista sekä turvaamalla heidän tarvitsemansa hoito ja huolenpito.

Erityisiä, tarvittavia tukitoimia voidaan myöntää mm. sosiaalihuoltolain tai vammaispalvelulain perusteella. Jos nämä eivät ole riittäviä kattamaan kehitysvammaisen henkilön palveluntarvetta, asiakkaalle voidaan myöntää palveluja kehitysvammalakiin perustuvana erityishuoltona.

Erityishuoltona myönnettävät palvelut perustuvat palvelutarpeen arviointiin ja asiakkaan ja hänen lähiyhteisönsä kanssa laadittuun hoito- ja palvelusuunnitelmaan.

Erityishuoltona myönnettävät palvelut ilmenevät asiakkaalle vahvistettavassa erityishuolto-ohjelmassa (EHO).

Tilapäishoito on pääsääntöisesti lyhytaikaiseen hoidontarpeeseen vastaava palvelu, jota järjestetään esimerkiksi perhehoitona tai lyhytaikaisina jaksoina asumisyksikössä. Yleisimmin tilapäishoito tulee kysymykseen omaishoitajan vapaiden aikana tai perheen jaksamisen tukena.

Perhehoidolla tarkoitetaan ympärivuorokautista hoitoa yksityiskodissa asiakkaan oman kodin ulkopuolella lyhytaikaisesti tai pitkäaikaisesti. Perhehoidon tavoitteena on mahdollisimman kodinomainen asuminen ja avun tarjoaminen kehitysvammaiselle henkilölle yksityisessä perheessä.

Kehitysvammaisten terveydenhuolto ja kuntoutus

Vastuu kuntoutussuunnitelmien etenemisestä on asiakkaan hoidosta vastaavalla omalla lääkärillä. Oman lääkärin katsoessa, että kuntoutussuunnitelman laadinta on perusteltua, hän ottaa tarvittaessa yhteyttä terapioista vastaaviin tahoihin ja/tai kuntoutustyöryhmiin tarvittavien arvioiden ja/tai lausuntojen saamiseksi. Kirkkonummen kunnassa toimii sekä aikuisten kuntoutustyöryhmä että lasten- ja nuorten kuntoutustyöryhmä.

Omalääkäri tekee myös tarvittaessa lähetteen esim. erikoissairaanhoitoon.

Tarvittavat terapia arviot tehdään joko kunnan omana toimintana tai ostopalveluna. Terapia-asioissa voi olla suoraan yhteydessä fysio-, toiminta- ja puheterapiaan.

Suun terveydenhuoltoon kaikki ajanvaraukset tehdään keskitetyn ajanvarauksen kautta. 

Perusterveydenhuollon piiriin hakeudutaan kuten tähänkin asti normaalin terveyskeskustoiminnan käytäntöjen mukaisesti. 

Nykyiset kehitysvammaisten erityishuoltopiirit Eteva ja Kårkulla lakkautetaan. Palvelut, kuten asumispalvelut sekä päivä- ja työtoiminta, jatkuvat ennallaan osana Länsi-Uudenmaan hyvinvointialuetta. Vaativien palvelujen osalta sovitaan yhteisestä vastuusta Uudenmaan kuntien kesken. Saat muutoksesta lisätietoja osoitteesta https://www.espoo.fi/fi/kepa-uusimaa

Kansalaiset, Vammaiset
Sosiaalipalvelut - Kehitysvammahuolto
vammaiset / kehitysvammaiset, vammaiset / kehitysvammaiset