Kehitysvammaisten palvelut

Kehitysvammapalvelujen tarkoituksena on tukea, ohjata ja neuvoa kehitysvammaisia henkilöitä ja heidän omaisiaan.

Palveluilla pyritään edistämään kehitysvammaisten henkilöiden elämänlaatua tukemalla itsenäisyyttä ja yhteiskunnallista osallistumista sekä turvaamalla heidän tarvitsemansa hoito ja huolenpito.

Erityisiä, tarvittavia tukitoimia voidaan myöntää mm. sosiaalihuoltolain tai vammaispalvelulain perusteella. Jos nämä eivät ole riittäviä kattamaan kehitysvammaisen henkilön palveluntarvetta, asiakkaalle voidaan myöntää palveluja kehitysvammalakiin perustuvana erityishuoltona.

Erityishuoltona myönnettävät palvelut perustuvat palvelutarpeen arviointiin ja asiakkaan ja hänen lähiyhteisönsä kanssa laadittuun hoito- ja palvelusuunnitelmaan.

Erityishuoltona myönnettävät palvelut ilmenevät asiakkaalle vahvistettavassa erityishuolto-ohjelmassa (EHO).

Tilapäishoito on pääsääntöisesti lyhytaikaiseen hoidontarpeeseen vastaava palvelu, jota järjestetään esimerkiksi perhehoitona tai lyhytaikaisina jaksoina asumisyksikössä. Yleisimmin tilapäishoito tulee kysymykseen omaishoitajan vapaiden aikana tai perheen jaksamisen tukena.

Perhehoidolla tarkoitetaan ympärivuorokautista hoitoa yksityiskodissa asiakkaan oman kodin ulkopuolella lyhytaikaisesti tai pitkäaikaisesti. Perhehoidon tavoitteena on mahdollisimman kodinomainen asuminen ja avun tarjoaminen kehitysvammaiselle henkilölle yksityisessä perheessä.

Tutkimus- ja kuntoutuspalveluissa selvitetään ja hoidetaan eri ikäisten kehitysvammaisten henkilöiden toimintakyvyn muutoksien taustalla olevia lääketieteellisiä ja sosiaalisia syitä sekä etsitään yhdessä asiakkaan ja lähiverkoston kanssa toimivia ratkaisumalleja arjen sujumiseen. Palvelua ostetaan kuntayhtymiltä ja Rinnekotisäätiöstä.

Vammaiset
Kehitysvammahuolto
257
vammaiset / kehitysvammaiset