Kehitetään kulttuuripalveluita

Huomataan oleva, tutkitaan mennyttä, katsotaan tulevaan!

Tämä sivu on Kirkkonummen kulttuurin kehittämistyökalu.

Ota kantaa, osallistu, tuo esille oma kulttuurisi!

Uusi laki kuntien kulttuuritoimminnasta astui voimaan 1.3.2019.