Käyttösäännöt ja maksut

Käyttösäännöt

Tervetuloa kirjaston asiakkaaksi!

Kirjaston tilat ja kokoelmat ovat kaikkien käytössä maksutta.

Lainausoikeus ja kirjastokortti

Kirjastokortin ja sen myötä lainausoikeuden saa antamalla kirjaston pyytämät tiedot, todistamalla henkilöllisyytensä ja sitoutumalla noudattamaan näitä käyttösääntöjä.

Alle 15-vuotias sekä laitos tai yhteisö saavat lainausoikeuden täysi-ikäisen takaajan kirjallisella suostumuksella.

Osoitteen- ja nimenmuutoksista sekä kortin katoamisesta on ilmoitettava kirjastoon.

Kirjastokortti on henkilökohtainen ja se on aina esitettävä lainattaessa ja tarpeen tullen muulloinkin kirjaston palveluja käytettäessä. Kadonneen tai vahingoittuneen kirjastokortin korvaamisesta uudella peritään maksu.

Asiakas on vastuussa kortillaan lainatusta aineistosta. Vastuu ulottuu myös kadonneella kortilla lainattuun aineistoon aina siihen asti, kunnes kortin omistaja on ilmoittanut kirjastoon kortin katoamisesta.

Lainausoikeuden menettää aineiston palauttamatta jättämisestä tai turmelemisesta. Lainauskielto ja tietokoneiden käyttökielto astuu voimaan myös silloin, kun velkaraja (10 €) täyttyy.

Kirjaston toiminnan tai asiakkaiden häiritseminen voi johtaa myös käyttöoikeuden menetykseen.

Lainaus ja palautus

Laina-aika on aineistosta riippuen 28, 14 tai 7 vuorokautta. Tarvittaessa voidaan käyttää muitakin laina-aikoja. Lainan eräpäivä näkyy lainauskuitista. Aineiston laina-aikaa voidaan pidentää korkeintaan 5 kertaa, ellei siitä ole varauksia. Lainan uusimisen voi tehdä myös verkkokirjaston kautta tai puhelimitse.

Kirkkonummen kirjaston kokoelman aineistoa voi varata maksutta.

Eräpäivän jälkeen palautetusta aineistosta peritään myöhästymismaksu. Myöhästymismaksua ei peritä alle 15-vuotiailta eikä lastenosaston aineistosta. Mikäli lainoja ei ole muistutuksista huolimatta palautettu, niistä lähetetään lasku, jolloin myös lainauskielto astuu voimaan. Laskutusvaiheessa aineistosta on maksettava korvaushinnan lisäksi laskutuslisä (6 €). Lainauskiielto poistuu, kun aineisto palautetaan tai korvataan ja maksut maksetaan.

Aineiston korvaaminen

Asiakas on velvollinen korvaamaan kadonneen tai vahingoittuneen aineiston vastaavalla aineistolla tai maksamaan siitä kirjaston määräämän hinnan. Kirjasto ei palauta korvausmaksua.

Kaukopalvelu

Aineistoa, jota ei ole tämän kirjaston kokoelmissa, voidaan välittää muista kirjastoista. Kaukopalvelu on maksullinen.

Muuta

Kirjasto ei ole korvausvelvollinen, mikäli lainattu tallenne vahingoittaa asiakkaan laitteita. Kirjasto ei liioin vastaa kirjaston välineillä kolmannelle osapuolelle tehdystä vahingosta.

Tietosuoja

Lainaajarekisteriä käytetään vain lainaustenvalvontaan. Jokaisella on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu.

Kirjastotoimenjohtaja 02.06.2015