Virka- ja työehtosopimusneuvottelut on saatu päätökseen

06.02.2018 15:00

Kategoria: Info, asiointi, päätöksenteko ja hallinto

Päivitys 9.2.2018

Palvelutarjonta on palautunut normaaliksi.

_____

Kuntatyönantajat KT ja kunta-alan työntekijäjärjestöt neuvottelevat parhaillaan uusista virka- ja työehtosopimuksista. Kunta-alan järjestöt ovat ilmoittaneet  ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta, joilla saattaa olla vaikutusta kunnan palvelutarjontaan.
 
Kirkkonummen kunta työnantajana seuraa tilannetta ja informoi asiakkaita mahdollisista muutoksista palvelutarjonnassa.

?