Katujen puhdistus hiekoitushiekasta on alkanut – kuntalaisia pyydetään huomioimaan pysäköintikieltomerkit

30.03.2021 08:30

Kategoria: Kadut ja tiet

Ajoratojen, kevyen liikenteen väylien ja jalkakäytävien puhdistaminen hiekoitushiekasta aloitetaan, kun yöpakkasia ei enää esiinny.
Puhdistaminen tehdään pääsääntöisesti harjauksella.

Katujen puhdistamisessa noudatetaan Kirkkonummen kunnassa käytössä olevaa katujen kunnossapitoluokitusta.
Ensin puhdistetaan kunnossapitoluokkaan 1. kuuluvat pääväylät ja tärkeät joukkoliikennekadut. Sitten harjataan 2. luokan kokoojakadut ja joukkoliikenneväylät. Näiden jälkeen päästään puhdistamaan kunnossapitoluokkaan 3. kuuluvia asuntokatuja.
Ajoradat puhdistetaan ensin ja sen jälkeen harjataan kevyen liikenteen väylät.

Harjausten eteneminen riippuu säästä, mutta harjaukset saadaan tehtyä 4–6 viikossa.
Hiekoitussepeliä on kaduilla paljon, ja sen poistamiseen kuluu luonnollisesti paljon aikaa.
Kuntalaisia pyydetään huomioimaan pysäköintikieltomerkit, sekä kaduille kunnossapitotöitä varten mahdollisesti asetettavat siirtokehotusmerkit.
Väärin pysäköidyt autot haittaavat ja hidastavat katujen kunnossapitoa merkittävästi.

Harjakoneissa on vesisuuttimet, joilla pyritään vähentämään harjauksesta aiheutuvaa pölyä.
Katujen harjaus nostattaa kuitenkin väistämättä pölyä ilmaan.

Pahoittelemme katujen puhdistamisesta aiheutuvaa haittaa.

Lisätietoa katujen kunnossapidosta: https://www.kirkkonummi.fi/kunnossapito

Hiekkaa